Apie programą „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“

Programos „Mokyklos – Europos Parlamento ambasadorės“ (MEPA) tikslas – išsamiau supažindinti jaunuolius su ES parlamentine demokratija, Europos Parlamento vaidmeniu ir ES vertybėmis.

Be to, jaunuoliai raginami aktyviai dalyvauti ES demokratiniuose procesuose. Programa skirta visiems mokiniams, nepriklausomai nuo jų pasirengimo, kilmės ir šalies.

Veikla

Už programos įgyvendinimą atsako mokytojai ir mokiniai, kuriuos dalyvauti programoje atrinktos mokyklos paskiria vyresniaisiais ir jaunesniaisiais ambasadoriais. Mokytojai rūpinasi švietimo aspektu – pirmiausia rengdami pamokas ES parlamentinės demokratijos tema. Pedagogai gali naudotis Europos Parlamento interaktyvia šviečiamąja medžiaga, apimančia bendro pobūdžio informaciją ir faktus apie ES, demokratinių ir dalyvavimo įgūdžių lavinimo pratybas, klasės vaidmenų žaidimus ir viktorinas. Mokytojų ir mokinių prašoma atlikti tam tikras užduotis: sukurti informacijos apie ES centrą, suorganizuoti Europos dienos renginius arba parengti socialinei žiniasklaidai skirtą turinį. Jie palaiko ryšį su Europos Parlamento nariais, kitais ambasadoriais ir partneriais bei vykdo veiklą savo bendruomenėse.

Akreditacija ir apdovanojimai

Mokyklų veikla įvertinama mokslo metų pabaigoje. Programą sėkmingai pabaigusios mokyklos gauna MEPA ambasadorės vardą, o vyresnieji ir jaunesnieji ambasadoriai – diplomus. Apdovanojimo ceremonijas rengia vietos Europos Parlamento biuras. Neretai jose dalyvauja Europos Parlamento nariai, nacionalinių ir vietos valdžios institucijų atstovai bei partneriai. Be to, mokytojai ir mokiniai gali būti pakviesti dalyvauti programos Euroscola renginiuose Strasbūre arba kituose renginiuose, kuriuos valstybėse narėse, Briuselyje ar Strasbūre organizuoja Europos Parlamentas.

Į mokytojų seminarą atvykę vyresnieji ambasadoriai viešnagės Europos Parlamente Strasbūre metu.

Mokyklų ambasadorių tinklas

Tinklas vienija apie 1 500 sertifikuotų Europos Parlamento mokyklų ambasadorių, 3 700 mokytojų, paskirtų vyresniaisiais ambasadoriais, ir beveik 23 000 mokinių, paskirtų jaunesniais ambasadoriais, bei siūlo mokykloms puikią galimybę keistis geriausia praktika ir bendradarbiauti įgyvendinant programą. Mokyklų ambasadorių tinklas priklauso didesnei bendruomenei, kuri bendradarbiauja su Europos Parlamentu naudodamasi platforma esamekartu.eu. Tinklas suteikia mokykloms galimybę dalyvauti įvairiausioje veikloje, kurią organizuoja Europos Parlamentas, jo biurai ir instituciniai partneriai, bei megzti ryšius su įvairiais Europos, nacionaliniais ir vietos subjektais bei pilietinės visuomenės organizacijomis.

Grupinė nuotrauka, padaryta per Briuselyje vykusį mokytojų seminarą, į kurį susirinko vyresnieji ambasadoriai iš visos Europos Sąjungos.

Apsilankykite mūsų „Facebook“ puslapyje ir prisijunkite prie Ambasadorių mokyklų tinklo

Pasidomėkite mūsų „Facebook“ puslapiu

Mokyklų ambasadorių tinklo puslapis