Programma Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola

Programma “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola” veicina Eiropas vidējās izglītības un arodizglītības mācību iestāžu audzēkņos izpratni par Eiropas parlamentāro demokrātiju, Eiropas Parlamenta lomu un Eiropas vērtībām neatkarīgi no viņu izglītības un sociālās un ģeogrāfiskās izcelsmes. Programma piedāvā skolēniem iespēju izprast savas ES pilsoņu tiesības un uzzināt, kā viņi var aktīvi piedalīties ES demokrātiskajos procesos. Pārlūkojiet tīmekļa vietni, lai uzzinātu vairāk par to, kā programma darbojas un kuras skolas tajā jau piedalās, un lai atrastu skolēniem paredzētus noderīgus mācību resursus.

EP Vēstnieku skolas

Uzziniet vairāk par Eiropas parlamentāro demokrātiju, organizējiet ar ES saistītus praktiskus pasākumus un piedalieties tajos, kā arī sazinieties ar savu kopienu un Eiropas Parlamenta deputātiem.

Uzziniet vairāk par programmu

Skolu karte

Uzziniet, kuras skolas piedalās programmā visā ES un jūsu valstī. Jūs varat apvienot spēkus, lai veicinātu Eiropas parlamentāro demokrātiju, kopīgotu paraugpraksi un sadarbotos ar savām kopienām.

Meklēt vēstnieku skolas

Mācību materiāli

Viss, ko jūs vēlaties zināt par ES: tās dalībvalstīm, vēsturi, vērtībām un to, kā tā skar jūsu ikdienas dzīvi. Uzziniet vairāk par viltus ziņām, pārbaudiet savas zināšanas tiešsaistes viktorīnā un kļūstiet par Eiropas Parlamenta deputātu lomu spēlē.

Iepazīstieties ar mācību materiālu

Iesaistīties

Iepazīsti citus jauniešiem paredzētus projektus (Euroscola, Eiropas Jaunatnes dienas (EYE), Erasmus+, Kārļa Lielā jaunatnes balva, Eiropas jaunatnes ideju platforma un citi) un uzzini, kā tajos iesaistīties.

Citi jauniešiem paredzēti ES projekti

Priekšsēdētāja Dāvida Sasoli vēstījums “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” tīklam

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli uzrunā visus skolotājus un skolēnus, kas piedalās programmā “Eiropas Parlamenta Vēstnieku skola”. Šīs iniciatīvas mērķis ir tuvināt Eiropas Savienību iedzīvotājiem, vienlaikus veicinot parlamentāro demokrātiju un jauniešu līdzdalību.

EP Vēstnieku skolas jūsu valstī

Iepazīsties ar to, kas notiek vēstnieku skolās un citās jaunatnes programmās jūsu valstī, sekojiet jaunumiem un informācijai un uzziniet par pasākumiem un iniciatīvām par jautājumiem, kas saistīti ar ES.

Piekļūstiet Eiropas Parlamenta vietējo biroju tīmekļa vietnēm

Apmeklējiet mūsu Facebook lapu un pievienojieties vēstnieku skolu tīklam

Ieskatieties mūsu Facebook lapā

Vēstnieku skolu tīkla lapa