Over het European Parliament Ambassador School-programma

Het “European Parliament Ambassador School”-programma (EPAS) is bedoeld om leerlingen meer inzicht te geven in de Europese parlementaire democratie, de rol van het Europees Parlement en de Europese waarden.

Het programma stimuleert leerlingen om actief deel te nemen aan de EU-democratie. De doelgroep zijn leerlingen met een diverse achtergrond op sociaal, geografisch en onderwijsgebied.

Activiteiten

Scholen die geselecteerd worden om deel te nemen aan het programma wijzen een aantal leerkrachten en leerlingen aan als Senior en Junior Ambassador. Zij zijn binnen de school verantwoordelijk voor het programma. De leerkrachten zorgen voor het onderwijsaspect, in de eerste plaats door les te geven over de Europese parlementaire democratie. Daarbij kunnen ze gebruikmaken van het interactieve lesmateriaal van het Europees Parlement met algemene informatie en feiten over de EU, lessen om democratische vaardigheden en participatie te oefenen, klassikale rollenspellen en quizzen. De leerkrachten en leerlingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van een aantal activiteiten, zoals de oprichting van een EU-infopunt, de organisatie van de Dag van Europa of het opstellen van posts voor sociale media. Zij leggen contact met leden van het Europees Parlement, andere Ambassadors en partners, en nemen een actieve rol op in hun gemeenschap.

Accreditering en voordelen

Aan het einde van elk schooljaar worden de door de scholen georganiseerde activiteiten beoordeeld. Als het programma met succes is uitgevoerd, krijgt de school het certificaat van Ambassador School. De Senior en Junior Ambassadors krijgen een diploma uitgereikt tijdens een plechtigheid die door het plaatselijke Liaisonbureau van het Europees Parlement wordt georganiseerd. Vaak zijn hierbij ook leden van het Europees Parlement, vertegenwoordigers van nationale en lokale overheden en partners aanwezig. Leerkrachten en leerlingen kunnen ook deelnemen aan Euroscola in Straatsburg of andere evenementen van het Europees Parlement in de lidstaten, Brussel of Straatsburg.

Senior Ambassadors krijgen een rondleiding in het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg tijdens een seminar voor leerkrachten.

Het netwerk van Ambassador Schools

Zo’n 1 500 scholen hebben een certificaat van “European Parliament Ambassador School” gekregen. Ongeveer 3 700 leerkrachten zijn benoemd tot Senior Ambassador en bijna 23 000 leerlingen tot Junior Ambassador. Samen vormen ze een netwerk van scholen die goede werkvormen uitwisselen en samenwerken bij de uitvoering van het programma. Het EPAS-netwerk maakt deel uit van een bredere community die samenwerkt met het Europees Parlement, vooral via het platform samen.eu. Dankzij het netwerk kunnen scholen meewerken aan een hele reeks activiteiten die door het Europees Parlement, zijn Liaisonbureaus en institutionele partners worden georganiseerd. Het netwerk brengt hen ook in contact met diverse Europese, nationale en lokale instanties en het maatschappelijk middenveld.

Groepsfoto van de deelnemers aan een EPAS-seminar voor leerkrachten in Brussel, waarop Senior Ambassadors uit de hele Europese Unie bijeenkwamen.

Bezoek onze Facebookpagina om contact te houden met het netwerk van Ambassador Schools

Bezoek ons op Facebook

Pagina van het netwerk van Ambassador Schools