Leermiddelen

Het lesmateriaal “Europe@school - Actieve lessen over de Europese Unie” is ontwikkeld om in de klas over de EU te leren. Het materiaal bestaat uit zeven modules die los van elkaar kunnen worden gebruikt en een handleiding voor de leerkracht. Het lesmateriaal is bedoeld om gemakkelijker te leren over de EU, haar lidstaten, geschiedenis, waarden en invloed op ons dagelijks leven. Een van de modules gaat over mediageletterdheid en desinformatie. Elke les bestaat uit actieve werkvormen zoals quizzen, rollenspellen en oefeningen waardoor leerlingen “al spelend leren”. De ideale doelgroep voor dit lesmateriaal zijn leerlingen uit het middelbaar en het beroepsonderwijs. Voor de leerkrachten is er een handleiding opgesteld.