O vzdelávacom programe Ambasádorská škola Európskeho parlamentu

Program Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (EPAS) má za cieľ zvýšiť informovanosť študentov o európskej parlamentnej demokracii, úlohe Európskeho parlamentu a európskych hodnotách.

Nabáda ich tiež, aby sa aktívne zúčastňovali na demokratických procesoch EÚ. Zameriava sa na študentov s rôznym vzdelaním a sociálnym či geografickým pôvodom.

Činnosti

Školy vybrané zúčastniť sa na programe vymenúvajú učiteľov a študentov za senior a junior ambasádorov, ktorí preberajú zodpovednosť za vykonávanie programu. Učitelia majú na starosti vzdelávací aspekt, najmä organizovanie školení o európskej parlamentnej demokracii. Pedagógovia môžu používať interaktívne vzdelávacie materiály Európskeho parlamentu obsahujúce všeobecné informácie a fakty o EÚ, odbornú prípravu v oblasti demokratických zručností a účasti, simulačné hry a kvízy pre triedy. Od učiteľov a študentov sa vyžaduje, aby vykonávali činnosti, ako napríklad zriadenie informačného strediska EÚ, organizovanie podujatí pri príležitosti Dňa Európy alebo vytváranie obsahu, ktorý sa objaví na sociálnych médiách. Nadväzujú kontakty s poslancami Európskeho parlamentu, ostatnými ambasádormi a partnermi, a zapájajú sa do činnosti príslušných komunít.

Akreditácia a odmeny

Na konci každého školského roka sa hodnotia činnosti, ktoré školy vykonali. Po úspešnom ukončení programu sa školám udeľuje titul Ambasádorská škola, pričom nižším a vyšším ambasádorom sa udeľujú osvedčenia na slávnostiach, ktoré organizujú miestne styčné kancelárie Európskeho parlamentu, veľmi často za účasti poslancov Európskeho parlamentu, vnútroštátnych a miestnych orgánov a partnerov. Učiteľom a študentom môže byť tiež ponúknutá možnosť zúčastniť sa na zasadnutiach v rámci projektu Euroscola v Štrasburgu alebo na iných podujatiach organizovaných Európskym parlamentom v členských štátoch a v Bruseli alebo v Štrasburgu.

Senior ambasádori na návšteve priestorov Európskeho parlamentu v Štrasburgu počas seminára pre učiteľov.

Sieť ambasádorských škôl

S približne 1 500 osvedčenými ambasádorskými školami Európskeho parlamentu, 3 700 učiteľmi vymenovanými za senior ambasádorov a takmer 23 000 študentami vo funkcii junior ambasádorov, sieť ponúka školám výbornú príležitosť vymieňať si najlepšie postupy a spolupracovať pri vykonávaní programu. Sieť ambasádorských škôl je súčasťou širšej komunity, ktorá spolupracuje s Európskym parlamentom, najmä prostredníctvom platformy spolocne.eu. Sieť dáva školám možnosť zapojiť sa do širokého spektra aktivít, ktoré organizujú Európsky parlament, jeho styčné kancelárie a jeho inštitucionálni partneri, a nadviazať kontakt s rôznymi európskymi, národnými a miestnymi subjektmi a organizáciami občianskej spoločnosti.

Skupinová fotka zo seminára pre učiteľov EPAS v Bruseli, na ktorom sa stretli senior ambasádori z celej Európskej únie.

Navštívte našu stránku na Facebooku a ostaňte pripojení k sieti ambasádorských škôl

Navštívte našu stránku na Facebooku

Stránka siete ambasádorských škôl