Om Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram

Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram har som mål att öka elevernas kunskaper om den europeiska parlamentariska demokratin, Europaparlamentets roll och den europeiska värdegrunden.

Ett annat syfte är att peppa dem att delta aktivt i EU:s demokratiska processer. Det är utformat för elever med olika bakgrund och förutsättningar.

Aktiviteter

De skolor som väljs ut att delta i programmet utser ett antal lärare och elever till senior- respektive juniorambassadörer, som sen ansvarar för att genomföra programmet. Lärarna ansvarar för undervisningsaspekten, främst genom att hålla lektioner om den europeiska parlamentariska demokratin. De kan använda Europaparlamentets undervisningsmaterial med allmän information och fakta om EU, övningar för demokratisk kompetens samt rollspel och frågesporter. Lärare och elever genomför olika aktiviteter; till exempel får de bygga upp ett EU-informationskontor, organisera evenemang för Europadagen och skapa innehåll för sociala media. De har kontakter med parlamentsledamöter, andra ambassadörer och samarbetspartner och sitt eget lokalsamhälle.

Ackreditering och priser

Vid läsårets slut bedöms skolornas aktiviteter. Om hela programmet har genomförts certifieras skolan som ambassadörsskola. Senior- och juniorambassadörerna får ta emot certifikat i samband med en ceremoni som ordnas av Europaparlamentets lokala förbindelsekontor. Oftast deltar också någon eller några Europaparlamentariker, nationella och lokala myndigheter och andra samarbetspartner. Lärare och elever har också chansen att delta i Euroscola i Strasbourg eller andra evenemang som Europaparlamentet ordnar i medlemsstaterna och Bryssel eller Strasbourg.

Seniorambassadörer på besök i Europaparlamentets lokaler i Strasbourg vid ett lärarseminarium.

Nätverket för ambassadörsskolor

Ungefär 1 500 skolor får ambassadörsstatus varje år. 3 700 lärare utnämns till seniorambassadörer och nästan 23 000 elever blir juniorambassadörer. Tillsammans bildar de ett nätverk där man kan utbyta erfarenheter och tips och samarbeta för att genomföra programmet. Nätverket ingår i ett större sammanhang för samarbete med Europaparlamentet, särskilt via plattformen tillsammansieuropa.eu. Nätverket hjälper skolor att delta i många olika aktiviteter som ordnas av Europaparlamentet, dess förbindelsekontor och institutionella samarbetspartner och att få kontakt med olika europeiska, nationella och lokala instanser och civilsamhällesorganisationer.

Gruppbild från ett ambassadörsskoleseminarium i Bryssel med seniorambassadörer från hela EU.

På vår Facebooksida kan du hålla kontakt med ambassadörsskolenätverket

Vår Facebook-sida

Sidan för ambassadörsskolenätverket