Přímý přístup k hlavnímu vyhledávání (klikněte na „ENTER“)
Přístup k obsahu stránky (stiskněte Enter) (klikněte na „ENTER“)
Přímý přístup na seznam dalších stránek (klikněte na „ENTER“)

sbírka uměleckých děl

 

Sbírka uměleckých děl Evropského parlamentu se zrodila z iniciativy jeho první předsedkyně, Simone Veilové, jež byla na začátku 80. let přesvědčena, že by bylo vhodné, aby Parlament začal vytvářet sbírku současného umění, a následoval tak příklad některých vnitrostátních parlamentů. Podle původního plánu měla sbírka zahrnovat umělecká díla z každé z deseti zemí, které v té době tvořily Evropské hospodářské společenství, a upřednostňovat mladé umělce (ne však začínající), kteří již získali určité uznání a prestiž.


Cílem bylo tedy shromáždit soubor významných děl vybraných na základě návrhů odborníků na umění z každé země. Tak se mělo nejen přispívat k podpoře umělecké tvorby v členských státech a k ochraně evropského uměleckého dědictví a poskytovat kulturní politice Společenství obraz větší dynamiky a čerstvosti, ale také se tak měla zavést i nezbytná estetická kritéria pro výběr děl určených k výzdobě veřejných a pracovních prostor Evropského parlamentu v jeho různých budovách.


Výběr, který nyní můžete vidět na této internetové stránce, zahrnuje přes sto děl vybraných na základě jejich umělecké kvality a významu jejich autorů, mezi nimiž vynikají některá slavná jména mezinárodní umělecké scény: Mimmo Paladino, Peter Doig, Michael Craig-Martin, Antoni Tàpies, Imi Knoebel, Valerio Adami atd.


Rychlý přehled sbírky umožňuje zhlédnout významné příklady různých trendů, které v posledních čtyřech desetiletích určovaly evropské umělecké prostředí: abstrakce z 80. a 90. let, již zastupují nádherná díla Heleny Almeidové, Calluma Innese, Felima Egana, Ângela de Sousy nebo Günthera Förga; německý neoexpresionismus zastoupený Georgem Baselitzem, Rainerem Fettingem a Helmutem Middendorfem, nová figurace 80. let představovaná Patem Andreou; nenapodobitelný drásavý expresionismus Juana Barjoly; díla významných sochařů různých generací a stylů, jako jsou Martín Chirino, Rui Chafes či Jens Galschiot; pohled na přírodu a venkovskou krajinu, který obzvláště vyniká v malbách různých irských umělců, již jsou ve sbírce zastoupeni, jako je Martin Gale.


Sbírka rovněž zahrnuje díla využívající speciální formáty a techniky, jež jsou bližší dekorativnímu umění, jako jsou například ta, která vytváří ze skla a smaltu Herman Blondeel, nebo abstraktní textil Ully-Maiji Vikmanové. Mezi díly, jež vzdávají poctu Evropské unii nebo na ni přímo odkazují, stojí za zmínku úplná série vlajek členských států, kterou s úžasnou originalitou ztvárnil řecký umělec Pavlos Dionyssopoulos.


Je třeba zmínit nejnovější přírůstky do sbírky ze zemí, které k Evropské unii přistoupily v letech 2004 až 2013, jež se vyznačují jednotnou vysokou úrovní kvality a zavedením technik a témat, které zahrnují digitální technologickou obnovu umění z prvních dvou desetiletí 21. století: díla Jasminy Cibicové, Ivany Frankeové a Gyöngyi Galluszové, obrazová díla s politickou rezonancí Jaana Elkena; či scénografické dílo v sochařské instalaci Anny Baumgartové.

Sbírka Evropského parlamentu, jež se v současnosti skládá z přibližně 350 děl, byla koncipována jako nástroj komunikace, který má odrážet podporu a podněty Parlamentu pro kulturní rozmanitost Evropské unie. Sbírka bude v nadcházejících letech dále růst, když do ní budou přibývat nová díla, jež budou na jedné straně posilovat odpovídající zastoupení umělkyň a na druhé straně budou posilovat přítomnost soudobých uměleckých žánrů, jako je fotografie, grafika, videoart, performance nebo instalace. Útvar Evropského parlamentu pro umělecká díla Vám přeje, aby se Vám tento výběr líbil.

For more information on the collection or particular works of art see FAQs (link) or write to art@europarl.europa.eu.

 
 
Social media