Direktlänk till huvudmenyn (tryck på returtangenten)
Gå till innehållet på sidan (tryck på "Välkommen") (tryck på returtangenten)
Direktlänk till lista över andra webbplatser (tryck på returtangenten)

konstsamlingen

 

Europaparlamentets konstsamling har sitt ursprung i ett initiativ från parlamentets första kvinnliga talman, Simone Veil. I början av 80-talet fick hon idén att institutionen skulle börja bygga upp en samling av modern konst, på samma sätt som flera nationella parlament. Den ursprungliga tanken var att samlingen skulle innehålla konstverk från vart och ett av de tio länder som då var med i Europeiska ekonomiska gemenskapen, framför allt verk av unga konstnärer som inte var debutanter, utan som redan hade fått ett visst erkännande och anseende.


Man bestämde sig således för att samla en rad betydelsefulla verk, som valts ut på förslag av konstexperter i varje land. På så sätt skulle man inte bara främja det konstnärliga skapandet i medlemsstaterna, skydda det europeiska konstnärliga kulturarvet och förläna gemenskapens kulturpolitik en mer dynamisk och modern framtoning, utan också införa ett välbehövt estetiskt kriterium vid valet av de föremål som skulle dekorera de allmänna utrymmena och arbetsplatserna i Europaparlamentets olika byggnader.


De drygt hundra konstverk ur samlingen som nu presenteras på denna webbplats har valts ut på grund av sin konstnärliga kvalitet och konstnärernas relevans. Flera av konstnärerna är stora namn på den internationella konstscenen, till exempel Mimmo Paladino, Peter Doig, Michael Craig-Martin, Antoni Tàpies, Imi Knoebel och Valerio Adami.


Om man tittar igenom samlingen får man se framstående exempel på de olika trender som har definierat Europas konstnärliga landskap de senaste fyra årtiondena: den abstrakta konsten från 80- och 90-talen, med fantastiska verk av bland annat Helena Almeida, Callum Innes, Felim Egan, Ângelo de Sousa och Günther Förg, den tyska neoexpressionismen av Georg Baselitz, Rainer Fetting och Helmut Middendorf, 80-talets neofigurativa konst av Pat Andrea, Juan Barjolas smärtfyllda och oefterhärmliga expressionism, verk av viktiga skulptörer från vitt skilda generationer och stilar, såsom Martín Chirino, Rui Chafes och Jens Galschiot samt den blick mot naturen och landsbygden som är särskilt tydlig i verken från flera irländska konstnärer i samlingen, till exempel Martin Gale.


I samlingen finns även verk som gjorts i särskilda medier och med speciella tekniker, som snarare liknar hantverk, till exempel verk av Herman Blondeel, som är mästare i glas- och emaljkonst, och Ulla-Maija Vikmans abstrakta textilier. Bland de verk som hyllar eller direkt anspelar på Europeiska unionen bör nämnas den grekiske konstnären Pavlos Dionyssopoulos fullständiga uppsättning av mycket originella och briljanta tolkningar av medlemsländernas flaggor.


Det är också värt att nämna de senaste tillskotten till samlingen, som kommer från de länder som gick med i Europeiska unionen mellan 2004 och 2013. De kännetecknas av en genomgående hög kvalitetsnivå och användningen av nya tekniker och teman som på ett träffande sätt beskriver konstens teknologiska och digitala förnyelse under 2000-talets två första årtionden. Exempel på detta är verk av Jasmina Cibic, Ivana Franke och Gyöngyi Gallusz, Jaan Elkens målningar med politisk resonans och Anna Baumgarts scenografiska arbete i skulpturinstallationer.

Europaparlamentets samling, som för närvarande består av ungefär 350 konstverk, är tänkt som ett kommunikationsverktyg, vilket visar på det stöd och den drivkraft som parlamentet ger den kulturella mångfalden i Europeiska unionen. Samlingen kommer att fortsätta växa under de kommande åren i och med att nya verk tillkommer som kommer att öka både andelen kvinnliga konstnärer och mängden konstformer som är en del av den samtida konsten, till exempel fotografi, grafisk konst, videokonst, performance och installationer. Vi på Europaparlamentets enhet för konstverk hoppas att ni finner nöje i den här samlingen.

For more information on the collection or particular works of art see FAQs (link) or write to art@europarl.europa.eu.

 
 
Social media