Европейска гражданска инициатива 

от 1 април 2012 г. гражданите на ЕС ще разполагат със съвсем нов инструмент, който ще им позволи да участват в оформянето на политиката на ЕС. Гражданската инициатива е създадена от Договора от Лисабон и ще позволи на 1 милион граждани от поне една четвърт от държавите-членки на ЕС да поискат от Европейската комисия да предложи законодателство в области, които попадат в рамките на нейните правомощия. Организаторите на гражданската инициатива – граждански комитет, съставен от най-малко 7 граждани на ЕС от поне 7 различни държави-членки – ще разполагат с една година за набирането на необходимата подкрепа. Подписите трябва да бъдат удостоверени от компетентните органи във всяка държава-членка. Организаторите на успешни инициативи ще участват в изслушване, организирано от Европейския парламент. Комисията ще има три месеца, за да проучи инициативата и да реши какви действия да предприеме.

Процедурата

Съберете 1 милион подписа и поискайте от ЕС да приеме нов закон — такава възможност имат всички граждани на ЕС. Изглежда Ви трудно? Не е. Представянето на Вашата инициатива е наистина лесно; просто следвайте седемте стъпки по-долу.
Помнете — инициативата трябва да бъде по свързана с ЕС тема, която попада в обхвата на правомощията на Европейската комисия. Така че тя не може да бъде например за промяна на Договорите на ЕС. Инициативата не може да цели да оскърби или да подразни някого или да няма основание. Помнете — инициативата трябва да бъде по свързана с ЕС тема, която попада в обхвата на

стъпка #1 - Сформирайте граждански комитет.

Необходими са Ви най-малко седем души, които живеят в седем различни държави.
Помнете – членовете на комитета трябва да са граждани на ЕС на възраст поне 18 години (16 години в Австрия). В този минимален брой не могат да бъдат включени членове на Европейския парламент.
Комитетът не може да бъде създаден от организация, макар и такава да може да подкрепя
Вашата кауза. Искате да узнаете повече? Проверете в регламента (член 8).

стъпка #2 - Регистрирайте своята инициатива!

И изчакайте разрешението на Европейската комисия.
Можете да регистрирате инициативата на някой от 24-те официални езика на ЕС Първо съберете малко основна информация: название на инициативата, кратко резюме на нейния предмет, позоваване на Договорите на ЕС, информация за връзка с членовете на Вашия граждански комитет.
В срок от два месеца Европейската комисия ще се свърже с Вас, за да Ви информира дали инициативата Ви отговаря на основните условия, за да продължите. Вашата инициатива ще бъде публикувана в онлайн регистъра.
Искате да узнаете повече — проверете в (член 10)

стъпка #3 - Започнете да събирате подписи.

Може да ги съберете на хартиен носител или онлайн. Европейската комисия ще предостави безплатно софтуер с отворен код за събиране на подписи онлайн.
Помнете — данните, които трябва да съберете заедно с подписите (т.е. име, адрес, гражданство), могат да се различават за отделните държави-членки.
Проверете националните изисквания!
Не е достатъчно да съберете подписите в една държава. Поддръжниците трябва да бъдат от най-малко една четвърт от държавите в ЕС. Тъй като в момента те са 27, Вие трябва да съберете подписи от най-малко седем държави-членки.
Във всяка една от тези държави трябва да съберете минимален брой подписи. Така че малко изчисления... Формулата е: броят на членовете на ЕП, избрани във всяка държава-членка, се умножава по 750. (стр. 10 от регламента).

стъпка #4 - Събрали сте 1 милион подписа! Поздравления!

Представете подписите на всяка от съответните държави-членки на ЕС. Те трябва да проверят
валидността им. Ще получите удостоверение от всяка от държавите-членки.
Искате да узнаете повече? Проверете в регламента (член 18)

стъпка #5 - Подписите са проверени? Всичко е наред? Представете ги на Европейската комисия.

Трябва да разкриете информация за всяка предоставена за Вашата инициатива помощ или
финансиране. Европейската комисия ще публикува цялата тази информация на своя уебсайт.
Искате да узнаете повече? Проверете в регламента (член 19)

стъпка #6 - Имате думата!

Ще представите инициативата си пред Европейската комисия и по време на публично изслушване
в Европейския парламент.
Повече за публичните изслушвания в Парламента.

стъпка #7 - Мисията изпълнена!

Европейската комисия ще Ви информира какво предстои след това. Тя ще Ви уведоми какви
действия има намерение да предприеме. Европейската комисия ще запази процеса прозрачен.
Цялата информация за Вашата инициатива ще се публикува. Комисията може да предложи нов
закон и да го изпрати на Европейския парламент и на Съвета за одобрение.

Необходим брой подписи в зависимост от държавите 

 • Австрия 
  13.395 
 • Белгия 
  14.805 
 • България 
  11.985 
 • Хърватия 
  8.460 
 • Кипър 
  4.230 
 • Чехия 
  14.805 
 • Дания 
  9.870 
 • Естония 
  4.935 
 • Финландия 
  9.870 
 • Франция 
  55.695 
 • Германия 
  67.680 
 • Гърция 
  14.805 
 • Унгария 
  14.805 
 • Ирландия 
  9.165 
 • Италия 
  53.580 
 • Латвия 
  5.640 
 • Литва 
  7.755 
 • Люксембург 
  4.230 
 • Малта 
  4.230 
 • Нидерландия 
  20.445 
 • Полша 
  36.660 
 • Португалия 
  14.805 
 • Румъния 
  23.265 
 • Словакия 
  9.870 
 • Словения 
  5.640 
 • Испания 
  41.595 
 • Швеция 
  14.805 

Ключови цифри 

 • 1 инициатива
   

   
 • публично изслушване 

   
 • 2 месеца за Европейската комисия да реши дали инициативата е допустима 

   
 • 3 месеца за проверка на подписите 

   
 • 3 години - срок, в който Комисията ще прави преглед на приложението на гражданската инициатива 

   
 • 7 или повече страни, от които трябва да бъдат събрани подписите 

   
 • 7 членове на инициативния комитет 

   
 • 12 месеца за събиране на подписите 

   
 • 18 години - минимална възраст за подписалите петицията (в Австрия - 16 г.) 

   
 • 24 езика 

   
 • 27 страни-членки на ЕС 

   
 • 1.000.000 подписа 

   

Contact: