Трансгранично отвличане на дете от родител: как можем да помогнем
 

Ако сте международна двойка и сте в процес на разделяне, необходимостта единият от Вас да „се завърне у дома“ или „да се премести“ може да се окаже наложителна. Ако заедно имате деца, ще Ви бъде необходимо съгласието на другия родител, за да се преместите заедно с детето в друга държава.

Без такова съгласие родителят, който едностранно реши да вземе детето, ще наруши правото на упражняване на родителски права от другия родител и тогава ще възникне „неправомерно отвеждане“ или „задържане“ от нормалното местопребиваване на детето (обичайно местопребиваване). Това се определя като „отвличане на дете от родител“ и въпросният родител може да е в нарушение на закона.  

Ако партньорът Ви е отвел детето Ви в друга държава, много е важно да действате бързо. Съществуват определени действия, които ще трябва да предприемете, например ако детето Ви е било отведено в друга държава от ЕС или в държава, която е страна по Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, трябва да се свържете с централния орган във Вашата държава, за да започнете процеса на връщане на детето Ви у дома.

Можем да Ви окажем подкрепа, като Ви помогнем да се ориентирате сред различните възможности, които са достъпни за Вас, за да се справите с положението възможно най-бързо. Ще направим това по безпристрастен и неутрален начин въз основа на принципа на висшия интерес на детето, като се има предвид, че Вашето дете има право да укрепва отношението и контактите си и с двамата си родители, ако това не противоречи на интересите му.

Как може да Ви помогне координаторът на Европейския парламент?
 

Оказване на съдействие при сложното производство

Когато се извършва международно отвличане на дете от родител, съществуват както международни, така и европейски правни инструменти, които позволяват бързото връщане на детето в обичайното му местопребиваване, когато тамошните съдилища са компетентни да определят упражняването на родителските права.

Службата на координатора работи в тясно сътрудничество с националните централни органи, организации за трансгранична семейна медиация, адвокати, специализирани в случаи на отвличане на деца, НПО и други ключови заинтересовани страни в Европа и извън нея. Когато е уместно, можем да Ви помогнем, като ни предоставите информация за мерките, които са на разположение за справяне с положението. Тъй като помощта на координатора не представлява правен съвет, предоставената информация, разбира се, само допълва професионалните правни съвети, предоставяни от Вашите адвокати, и не я заменя.

Медиацията като алтернатива на съда при отвличането на дете, спорове относно упражняването на родителски права и достъп

Можем да обясним как работи медиацията, като целта ни е да Ви стимулираме да обмислите тази възможност, ако е уместно.

Медиацията по дела, свързани с високо конфликтни семейни случаи, като отвличане на дете, може да бъде много ефективна, тъй като родителите биват напътствани от безпристрастни и опитни трансгранични медиатори, запознати със сложността на такива случаи.

Медиацията може да Ви помогне да комуникирате с предишния си партньор в безопасна и неутрална обстановка по въпроси, свързани с Вашето дете, и да намерите доброволно, трайно и ориентирано към детето решение, което да бъде приемливо за двамата родители, но най-вече да съответства на висшия интерес на детето Ви. Освен това тя може да Ви помогне да избегнете дългите и скъпоструващи съдебни битки.

Ако искате да научите повече за медиацията, моля, изпратете ни електронно писмо или се свържете с нашата служба, за да обсъдим този въпрос с Вас. Ние можем да Ви помогнем да се свържете с медиатори, обучени по въпросите на трансграничните семейни конфликти, и по-специално на случаи с отвличания на деца във Вашата държава.

Значението на професионалните правни съвети

Производството за връщане е сложно и затова Ви приканваме спешно да потърсите съвет от адвокати, които имат специализирани познания и опит в съдебните производства по отвличане на дете от родител. Централните органи често имат списъци на адвокатите, работещи в тази област. Можем също така да Ви насочим към мрежи от адвокати, специализирани в отвличането на дете от родител в държавите – членки на ЕС.

Ако детето Ви бъде отвлечено в държава, в която Хагската конвенция не се прилага, ние можем да Ви информираме и за начините на действие на местно равнище.

 • Сара-Сесили ФИНКЕЛЩАЙН УОТЪРС 

  "Уважаеми родители,
  Отвличането е драстична стъпка, при която извършителят не отчита обстоятелствата. Дали е обосновано или не, то предава послание на детето, че част от него – 50% от неговото ДНК, наследство и семейство – трябва да бъде отхвърлена, презирана или съжалявана. Това послание може да има опустошително въздействие върху психиката на детето. Себеомразата, чувството за вина и объркването, които то може да породи, ще имат последици за цял живот и завинаги ще повлияят на отношенията на детето със себе си и с околните. Моля, действайте мъдро, много предпазливо и предвидливо. Вашето дете ще Ви благодари за това по-нататък.
  Искрено Ваша,"

  Гледайте историята на Сара-Сесили, отвлечена от баща си като малка, на: 
    

Правна рамка: Отвличане на дете от родител

Хагската конвенция от 1980 г. за гражданските аспекти на международното отвличане на деца се прилага в 98 държави по света. С нея се цели да се осигури бързото връщане на незаконно преместени или задържани деца в дадена държава и да се гарантира, че правото на упражняване на родителски права и на достъп се спазва и в двете държави.

Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета, „Брюксел IIа“, се прилага в рамките на европейското пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Освен това, с изключение на Дания, европейските правила са приложими в държавите – членки на ЕС, в допълнение към нормите на Хагската конвенция. 

Европейският парламент публикува проучване относно трансграничното отвличане на дете от родител в Европейския съюз (2015 г.).

Европейската комисия има и уебсайт, посветен на отвличането на дете от родител.  

Contact: