European elections     
 

Европейски избори 

23 – 26 май 2019 г. 

Следващите европейски избори ще се проведат на 23 – 26 май 2019 г., като всички пълнолетни граждани на ЕС ще имат възможност да изберат кой да ги представлява в Европейския парламент. Въздействайте върху бъдещето на Европа: гласувайте!

Последните европейски избори през 2014 г. бяха най-големите транснационални избори, провеждани някога по едно и също време. Този път залогът е дори още по-голям. Подавайки Вашия глас, Вие решавате какъв да бъде обликът на Европа през следващите години.

Европейските избори през май 2019 г. ще окажат пряко въздействие върху живота Ви. Те ще решат какво ще направи Европа през следващите години за нещата, за които се тревожите  – работните места, бизнеса, сигурността, миграцията и изменението на климата.

Европа принадлежи на всички нас и всички заедно трябва да вземем тези решения. Важно е да гласувате не само Вие, но и Вашето семейство, приятели, съседи и колеги. Когато всички гласуваме, всички печелим.

Подаване на Вашия глас

Въпреки че съществуват общи правила за изборите, някои аспекти могат да се различават в отделните държави,  например дали е възможно да се гласува по пощата или от чужбина.

Постепенно ще станат известни конкретните подробности, например кои ще бъдат кандидатите и къде се намира Вашата местна избирателна секция. За актуална информация направете справка с Вашата национална избирателна комисия.

Ако живеете в друга държава от ЕС, следва да можете да гласувате за член на ЕП в тази държава, който да Ви представлява. Ако Вашата страна на произход позволява да се гласува от чужбина, можете да решите вместо за кандидатите в чужбина да гласувате за тези в собствената Ви страна. За да научите дали съществува такава възможност, проверете в  посолството на Вашата страна. Разбира се, можете да гласувате само веднъж. Гласувате или във Вашата страна на произход, или в страната, където живеете сега, но не в двете.

Трябва да променим Европа и да я направим по-ефективна, като отговорим на тревогите на гражданите и надграждаме върху вече постигнатото.

Антонио Таяни, председател на Парламента

     

Още една крачка

Освен да подадете своя глас, можете да играете ключова роля, като убеждавате повече хора да гласуват и да определят посоката за ЕС.

Регистрирайте се и дайте своя принос за популяризирането на демокрацията. 

     

Европейски избори

Открийте как се провеждат европейските избори и как можете да гласувате  във  Вашата страна или от чужбина.

     

Нашият медиен пакет за изборите

Ако сте журналист, който пише за изборите, ще намерите цялата необходима информация в нашия медиен пакет за изборите. 

     

Защо да гласувате на европейските избори?

През последните няколко години Европейският парламент направи много за подобряването на различни области от живота Ви. Работата трябва да продължи и през следващия мандат. Запознайте се с тази обобщена информация  и споделете най-важните за Вас причини с приятелите си.

ЕС има роля в много неща – от насърчаване на търговията до защита на потребителите и стимулиране на научните изследвания. Той променя Вашия град и регион. Научете какви ползи Ви е донесъл ЕС .

Европейски избори 2019 г.

Австрия

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 19
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: 4%

Белгия

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 21
Минимална възраст за участие като кандидат: 21 години
Минимален изборен праг: 5%

България

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина *
* Гласуването от чужбина е възможно само от друга страна в ЕС
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 17
Минимална възраст за участие като кандидат: 21 години
Минимален изборен праг: Няма

Хърватия

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 11
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: 5%

Кипър

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 6
Минимална възраст за участие като кандидат: 21 години
Минимален изборен праг: 1,8%

Czcheia

Изборен ден: 24 - 25 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 21
Минимална възраст за участие като кандидат: 21 години
Минимален изборен праг: 5%

Дания

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 12
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: Няма

Естония

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 6
Минимална възраст за участие като кандидат: 21 години
Минимален изборен праг: Няма

Финландия

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 13
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: Няма

Франция

Изборен ден: 25 - 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 74
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: 5%

Германия

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 96
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: Няма

Гърция

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина *
* Гласуването от чужбина е възможно само от друга страна в ЕС
Минимална възраст за гласуване: 17 години
Брой депутати: 21
Минимална възраст за участие като кандидат: 25 години
Минимален изборен праг: 3%

Унгария

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 21
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: 5%

Ирландия

Изборен ден: 24 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 11
Минимална възраст за участие като кандидат: 21 години
Минимален изборен праг: Няма

Италия

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина *
* Гласуването от чужбина е възможно само от друга страна в ЕС
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 73
Минимална възраст за участие като кандидат: 25 години
Минимален изборен праг: 4%

Латвия

Изборен ден: 25 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 8
Минимална възраст за участие като кандидат: 21 години
Минимален изборен праг: 5%

Литва

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 11
Минимална възраст за участие като кандидат: 21 години
Минимален изборен праг: 5%

Люксембург

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 6
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: Няма

Малта

Изборен ден: 25 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 16 години
Брой депутати: 6
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: Няма

Полша

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 51
Минимална възраст за участие като кандидат: 21 години
Минимален изборен праг: 5%

Португалия

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 21
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: Няма

Румъния

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 32
Минимална възраст за участие като кандидат: 23 години
Минимален изборен праг: 5%

Словакия

Изборен ден: 25 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 13
Минимална възраст за участие като кандидат: 21 години
Минимален изборен праг: 5%

Словения

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 8
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: Няма

Испания

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 54
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: Няма

Швеция

Изборен ден: 26 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 20
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: 4%

Нидерландия

Изборен ден: 23 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 26
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: Няма

Великобритания

Изборен ден: 23 май
Задължително гласуване
Гласуване от чужбина
Минимална възраст за гласуване: 18 години
Брой депутати: 73
Минимална възраст за участие като кандидат: 18 години
Минимален изборен праг: Няма

Как членовете на ЕП ме представляват?

На европейските избори Вие избирате кой да Ви представлява в ЕП и да защитава Вашите интереси в ЕС. Членовете на ЕП не само могат да оказват влияние и да вземат решения за ново законодателство, те също така гласуват нови търговски споразумения, контролират институциите на ЕС и начините на разходване на парите на данъкоплатците и предприемат разследвания по конкретни въпроси.

Подробна информация за европейските избори

На всеки пет години гражданите на ЕС избират кой да ги представлява в Европейския парламент – пряко избираната институция, която защитава техните интереси в процеса на вземане на решения в ЕС. Свързаните с гласуването практики се различават между отделните държави членки, но също така съществуват някои общи елементи. Това е кратък преглед на начина, по който се избират членовете на Европейския парламент (ЕП).

Колко членове на ЕП има от всяка държава?

Разпределението на местата е определено в Договорите на Европейския съюз. То взема предвид броя на населението на всяка държава, като малките държави получават повече места, отколкото би предполагало строгото прилагане на пропорционалността. Понастоящем броят на членовете на ЕП варира от шест за Малта, Люксембург и Кипър до 96 за Германия.

Избирателна система

Правилата гласят, че при избора на членове на ЕП следва да се използва някаква форма на пропорционално представителство. Тази система гарантира, че ако една партия получи 20% от гласовете, тя ще спечели и приблизително 20% от местата, за които се състезава, така че и по-големите, и по-малките политически партии имат шанс да изпратят свои представители в Европейския парламент.

 Държавите имат свободата да вземат решения за много други важни аспекти на процедурата за гласуване. Например някои държави разделят територията си на областни избирателни райони, докато други имат един-единствен избирателен район.

Дни за гласуване

Държавите в ЕС имат различни традиции във връзка с гласуването и всяка може да вземе решение за точния ден на изборите в рамките на четиридневен период, от четвъртък (денят, в който обикновено гласува Нидерландия) до неделя (когато повечето държави провеждат изборите си).

Кой се кандидатира на изборите?

На изборите се конкурират национални политически партии, но щом членовете на ЕП бъдат избрани, повечето от тях решават да се присъединят към транснационални политически групи. Повечето национални партии имат установени връзки с европейска политическа партия (вижте по-долу за повече информация), така че един от сериозните въпроси в изборната нощ е кое от тези европейски обединения ще упражнява по-голямо политическо влияние през следващия законодателен мандат.

И от Вас зависи кой ще оглави Комисията

На изборите през 2014 г. основните европейски политически партии номинираха за пръв път свои кандидати за председател на Европейската комисия – изпълнителния орган на ЕС. Кандидатът на Европейската народна партия зае поста председател на Комисията, след като получи одобрението на мнозинството в новия Парламент.

 По този начин, с гласуването на европейските избори, от гражданите също така зависеше кой ще отговаря за предлагането и провеждането на политиките на ЕС.

 Очаква се европейските политически партии да предложат свои водещи кандидати и за изборите през 2019 г.

Европейски политически партии

Политическата партия на европейско равнище е съставена от национални партии и физически лица и е представена в няколко държави членки. На европейските избори се конкурират национални партии, но те често са свързани с европейска политическа партия и след изборите се присъединяват към политическа група в Европейския парламент с партии със сходна идеология, принадлежащи към тяхното политическо семейство.