Европейските избори: Вашият шанс да се изявите 

Европейските избори Ви дават възможността да определите кой ще Ви представлява в Европейския парламент и да помогнете да се реши в каква Европа ще живеем.

Европейските избори се организират, за да изберете кой искате да защитава Вашите интереси в ЕС. Членовете на ЕП не само могат да оказват влияние и да вземат решения за ново законодателство, но също така гласуват нови търговски споразумения, контролират другите институции на ЕС и проверяват правилното изразходване на парите на ЕС, както и предприемат разследвания по конкретни въпроси. Информирайте се за членовете на ЕП, които представляват в момента Вашата страна.

Като гласувате в изборите на ЕС, Вие упражнявате демократичното си право да участвате в решенията за бъдещето на Европа и давате на Парламента легитимността, необходима за изпълнението на неговите задължения.

Необходимо e по-голямо участие на гражданите на Европа.

Председателят на Парламента Давид Сасоли в реч пред Европейския съвет, 17 октомври 2019 г.

Share: 

  Изборите се провеждат на всеки пет години и са най-големите транснационални избори в света. След изборите Парламентът гласува, за да избере новия председател на Европейската комисия, която е изпълнителният орган на ЕС, както и за да одобри колегиума на членовете на Комисията в неговата цялост.

  На най-скорошните избори, през май 2019 г., беше регистриран значителен скок в избирателната активност, която достигна повече от 50% средно за ЕС. Парламентът проведе надпартийна информационна кампания, с която подтикваше хората да гласуват. Кампанията доведе до стартирането на общността Together.EU, чиято цел е да насърчи дискусиите за демократичното бъдеще на Европа.

  Начин на гласуване

  Въпреки че съществуват общи правила за изборите, някои аспекти могат да се различават в отделните държави, например дали е възможно да се гласува по пощата или от чужбина.

  Дните на изборите също могат да се различават. Изборите по принцип започват в четвъртък (деня, в който обичайно гласува Нидерландия) и приключват в неделя (когато повечето страни провеждат своите избори).

  Броят на членовете на ЕП, избирани във всяка държава, зависи от нейното население, като по-малките страни получават повече места, отколкото би предполагала строгата пропорционалност. Понастоящем броят на членовете на ЕП варира от шест за Малта, Люксембург и Кипър до 96 за Германия.

  На изборите се конкурират национални политически партии, но щом членовете на ЕП бъдат избрани, повечето от тях решават да се присъединят към транснационална политическа група. Повечето национални партии членуват в политически партии на европейско равнище.