Европейски омбудсман 

Ако не сте доволни от начина, по който европейските институции са се отнесли към Вас, Европейският омбудсман би могъл да Ви помогне.

Европейският омбудсман разследва оплаквания относно лоша администрация в институциите и органите на Европейския съюз, включително Европейската комисия, Съвета на ЕС, Европейския парламент, Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет и всички агенции на ЕС. Единствено Съдът на Европейския съюз, Първоинстанционният съд и Трибуналът на публичната служба на Европейския съюз в качеството си на правораздавателни органи не попадат под неговата юрисдикция. Европейският омбудсман обикновено провежда разследвания въз основа на оплаквания, но може да започне разследване и по собствена инициатива.

Бюрата на Европейския омбудсман се помещават в сградите на Европейския парламент в Страсбург.

Contact: