Награди 

Европейският парламент не само създава законодателство. Той също така насърчава добрите инициативи. Всяка година Парламентът присъжда четири награди за високи постижения в областта на правата на човека, киното, младежки проекти и гражданско чувство. Това е възможност вниманието да се насочи към хора и организации, които работят усилено, за да направят света малко по-добро място, и така да се поощрят други да последват техния пример.

 • Награда за европейски гражданин – награда за изключителни постижения. 

  Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области:

  • проекти за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки, или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • проекти, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;
  • проекти, свързани с темата на текущата Европейска година (ако е приложимо);
  • проекти, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

  За Наградата за европейски гражданин могат да кандидатстват граждани, групи от граждани, сдружения или организации с проекти, които са осъществили; те могат също така да издигат по една кандидатура на друг гражданин, група, асоциация или организация за Наградата за европейски гражданин.

  Членовете на Европейския парламент имат право да издигат кандидатури – всеки член на ЕП има право да издига по една кандидатура годишно.

  За да се кандидатирате или да номинирате някого, натиснете ТУК

  Крайният срок за кандидатстване е удължен до 29 април 2021 г.! (23:59 ч. брюкселско време)


  За повече информация:

    
 • Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта 

  Наградата „Сахаров“ се присъжда за особени постижения в една от следните области:

  • защита на правата на човека и основните свободи,
  • по-специално правото на свобода на изразяване
  • защита на правата на малцинствата, спазване на международното право
  • развитие на демокрацията и прилагане на принципите на правовата държав
    
 • Европейската младежка награда „Карл Велики“ – за всички изключително мотивирани млади европейци 

  Европейската младежка награда „Карл Велики“ има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция. Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.

  Наградата се присъжда всяка година съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен, като наградата за най-добрия проект е 7500 евро, за второ място – 5000 евро и за трето – 2500 евро. Като част от наградата, тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така представителите на всички 27 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.

  Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представител на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ от Аахен.

    
 • Наградата „LUX“ - в подкрепа на културата и европейската идентичност 

  Наградата „ЛУКС“ гради мостове навсякъде в Европа, хвърляйки светлината на прожекторите върху филми, които достигат до сърцевината на европейския публичен дебат. Подбраните филми повишават осведомеността за някои от главните социални и политически въпроси на днешния ден и отразяват красотата и многообразието на европейското кино.

  От 2020 г. нататък наградата „ЛУКС“ се преобразува в „ЛУКС – Европейска филмова награда на публиката“. Новата награда цели укрепване на връзките между политиката и гражданите, като не просто кани европейската публика да стане активен участник, като гласува за любимите си филми. Целта е още публиката да се включи ангажирано в дебати за Европа, в емоционалното преживяване „Европа“ чрез гледане на вдъхновяващи европейски филми.