Награди 

Европейският парламент не само създава законодателство. Той също така насърчава добрите инициативи. Всяка година Парламентът присъжда четири награди за високи постижения в областта на правата на човека, киното, младежки проекти и гражданско чувство. Това е възможност вниманието да се насочи към хора и организации, които работят усилено, за да направят света малко по-добро място, и така да се поощрят други да последват техния пример.

 • Награда за европейски гражданин – награда за изключителни постижения – крайният срок за подаване/издигане на кандидатури е удължен до 30 юни 

  Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области:

  • проекти за насърчаване на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки, или за подпомагане на трансграничното или транснационалното сътрудничество в рамките на Европейския съюз;
  • проекти, включващи дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух;
  • проекти, свързани с темата на текущата Европейска година (ако е приложимо); 
  • проекти, които дават конкретен израз на ценностите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

  За Наградата за европейски гражданин могат да кандидатстват граждани, групи от граждани, сдружения или организации с проекти, които са осъществили; те могат също така да издигат по една кандидатура на друг гражданин, група, асоциация или организация за Наградата за европейски гражданин.

  Членовете на Европейския парламент имат право да издигат кандидатури – всеки член на ЕП има право да издига по една кандидатура годишно.

  Предвид тазгодишния извънреден контекст заместник-председателят на Европейския парламент и председател на комисията по присъждането на Наградата Дита ХАРАНЗОВА взе решение за удължаване на крайния срок за подаване/издигане на кандидатури до края на юни.

  Освен в горепосочените области, гражданите и организациите се насърчават да издигат кандидатури и за проекти за борба с коронавируса.

  За да кандидатствате самостоятелно или да издигнете кандидатурата на друго лице, натиснете тук.


  За повече информация:

    
 • Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта 

  Наградата „Сахаров“ се присъжда за особени постижения в една от следните области:

  • защита на правата на човека и основните свободи,
  • по-специално правото на свобода на изразяване
  • защита на правата на малцинствата, спазване на международното право
  • развитие на демокрацията и прилагане на принципите на правовата държав
    
 • Европейската младежка награда „Карл Велики“ – за всички изключително мотивирани млади европейци 

  Европейската младежка награда „Карл Велики“ има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция. Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.

  Наградата се присъжда всяка година съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен, като наградата за най-добрия проект е 5000 евро, за второ място – 3000 евро и за трето – 2000 евро. Като част от наградата, тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така представителите на всички 28 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.

  Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представител на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ от Аахен.

    
 • Наградата „LUX“ - в подкрепа на културата и европейската идентичност 

  От 2007 г. наградата на Европейския парламент за кино – „LUX“, ежегодно насочва вниманието към филми, които третират проблеми, намиращи се в центъра на европейския публичен дебат. Парламентът счита, че киното, като масово достъпно културно явление, може да бъде идеалното средство за разискване и оглеждане на въпроси, свързани с Европа и нейното бъдеще. Киното е популярно, привлича различни поколения и е достъпно.