Награди 

Европейският парламент не само създава законодателство. Той също така насърчава добрите инициативи. Всяка година Парламентът присъжда четири награди за високи постижения в областта на правата на човека, киното, младежки проекти и гражданско чувство. Това е възможност вниманието да се насочи към хора и организации, които работят усилено, за да направят света малко по-добро място, и така да се поощрят други да последват техния пример.

 • Европейската младежка награда „Карл Велики“ – за всички изключително мотивирани млади европейци 

  Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на младежки проекти, които насърчават европейското и международното разбирателство. Наградата извежда на преден план ежедневната работа на младите хора в цяла Европа в подкрепа на европейската демокрация и подкрепя активното им участие в моделирането на бъдещето на Европа.

  Наградата се присъжда всяка година съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен, като наградата за най-добрия проект е 7500 евро, за второ място – 5000 евро и за трето – 2500 евро. Като част от наградата, тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така представителите на всички 27 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.

  Ако си на възраст между 16 и 30 години, пребиваваш постоянно в ЕС и работиш по проект, който спомага за моделирането на Европа, то тогава ти можеш да бъдеш следващият носител на Европейската младежка награда „Карл Велики“!


    
 • Награда за европейски гражданин 

  С Наградата за европейски гражданин се дава признание на инициативи, които допринасят за европейското сътрудничество и насърчаването на общите ценности.

   През 2023 г. бяха подадени 216 кандидатури по различни теми, например изграждане на скулптурен парк за правата на човека в училищно пространство, съставяне на сборник с песни от ЕС, инициатива за солидарност, подета от група доброволци, които неуморно помагат на своите съграждани, засегнати от опустошителни наводнения, и много други.

   Наградата се присъжда за проекти, организирани от хора или организации, които насърчават:

  • взаимното разбирателство и по-тясната интеграция между хората в ЕС,
  • трансграничното сътрудничество, което изгражда по-силен европейски дух,
  • ценностите на ЕС и основните права.

   Отделни граждани, групи, сдружения или организации могат да кандидатстват с проект за наградата или да номинират проект. Членовете на ЕП също могат да представят кандидатури.

   През 2024 г. няма да бъде присъждана Наградата за европейски гражданин, тъй като е година на избори за Европейски парламент.

   

  Повече информация можете да поискате на адрес CitizensPrize@ep.europa.eu


  За повече информация:

    
 • Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта 

  Наградата „Сахаров“ се присъжда за особени постижения в една от следните области:

  • защита на правата на човека и основните свободи,
  • по-специално правото на свобода на изразяване
  • защита на правата на малцинствата, спазване на международното право
  • развитие на демокрацията и прилагане на принципите на правовата държав
    
 • LUX награда на публиката: подкрепяща културата и свързваща европейците 

  От 2007 г. насам филмовата награда LUX на Европейския парламент гради мостове в цяла Европа, хвърляйки светлина върху филми, достигащи до сърцето на европейския обществен дебат.

  През септември 2020 г. филмовата награда LUX се превърна в LUX награда на публиката. Тя бе стартирана съвместно от Европейския парламент и European Film Academy, в партньорство с Европейската комисия и „Европейски кина“.

  Новата награда цели да укрепи връзките между гражданите и техните политически представители, като кани европейската публика да стане част от най-голямото филмово жури и да гласува за любимите си филми. Целта е и да се привлече публиката в киносалоните и да гледа вдъхновяващи европейски филми, както и да се насърчи да участва в дебати за Европа. Подбраните филми целят да повишават осведомеността за някои от социалните, политическите и историческите въпроси на Европа и отразяват красотата и многообразието на европейското кино.

  Филмът победител се избира съвместно от публиката и членовете на Европейския парламент (всяка група има 50% от гласовете).

  За повече подробности за настоящото издание моля, посетете: luxaward.eu.