Награди 

Европейският парламент не само създава законодателство. Той също така насърчава добрите инициативи. Всяка година Парламентът присъжда четири награди за високи постижения в областта на правата на човека, киното, младежки проекти и гражданско чувство. Това е възможност вниманието да се насочи към хора и организации, които работят усилено, за да направят света малко по-добро място, и така да се поощрят други да последват техния пример.

 • Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта 

  Наградата „Сахаров“ се присъжда за особени постижения в една от следните области:

  • защита на правата на човека и основните свободи,
  • по-специално правото на свобода на изразяване
  • защита на правата на малцинствата, спазване на международното право
  • развитие на демокрацията и прилагане на принципите на правовата държав
    
    
 • Европейската младежка награда „Карл Велики“ – за всички изключително мотивирани млади европейци 

  Европейската младежка награда „Карл Велики“ има за цел насърчаване на развитието на европейско съзнание сред младите хора, както и тяхното участие в проекти, свързани с европейската интеграция. Наградата се присъжда на осъществявани от млади хора проекти, с които се поощрява разбирателството, насърчава се изграждането на споделено усещане за европейска идентичност и се предлагат практически примери за европейци, живеещи съвместно като една общност.

  Наградата се присъжда всяка година съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен, като наградата за най-добрия проект е 5000 евро, за второ място – 3000 евро и за трето – 2000 евро. Като част от наградата, тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така представителите на всички 28 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.

  Наградите за трите най-добри проекта ще бъдат връчени от председателя на Европейския парламент и представител на Фондацията за международната награда „Карл Велики“ от Аахен.

    
    
 • Наградата за европейски гражданин − награда за изключителни постижения 

  Европейският парламент присъжда ежегодно Наградата за европейски гражданин. Наградата има за цел да възнаграждава изключителни постижения в следните области:

  Действия или дейности на граждани, групи, сдружения или организации, които са проявили изключителна ангажираност за насърчаването на по-доброто взаимно разбирателство, както и по-добрата интеграция между гражданите на държавите членки или дейности, свързани с трансграничното сътрудничество в рамките на Европейския съюз. В това число може да се включват също дейности или действия на граждани, ангажирани в дългосрочно трансгранично или транснационално сътрудничество в областта на културата, което допринася за укрепването на европейския дух. С предпочитание се ползват проекти, свързани с текущата Европейска година.

  Ежедневни дейности, които дават конкретен израз на ценности, залегнали в Хартата на основните права на Европейския съюз.

  Единствено членовете на Европейския парламент имат право да издигат кандидатури – по една кандидатура годишно.

    
    
 • Наградата „LUX“ - в подкрепа на културата и европейската идентичност 

  От 2007 г. наградата на Европейския парламент за кино – „LUX“, ежегодно насочва вниманието към филми, които третират проблеми, намиращи се в центъра на европейския публичен дебат. Парламентът счита, че киното, като масово достъпно културно явление, може да бъде идеалното средство за разискване и оглеждане на въпроси, свързани с Европа и нейното бъдеще. Киното е популярно, привлича различни поколения и е достъпно.