Награди 

Европейският парламент не само създава законодателство. Той също така насърчава добрите инициативи. Всяка година Парламентът присъжда четири награди за високи постижения в областта на правата на човека, киното, младежки проекти и гражданско чувство. Това е възможност вниманието да се насочи към хора и организации, които работят усилено, за да направят света малко по-добро място, и така да се поощрят други да последват техния пример.

 • Награда за европейски гражданин за 2022 г.: Вижте кои са лауреатите! 

  На 22 юни 2022 г. Комисията по присъждането на Наградата за европейски гражданин определи нейните лауреати.

  С Наградата за европейски гражданин се дава признание на инициативи, които допринасят за европейското сътрудничество и насърчаването на общите ценности. Тази година бяха подадени 300 кандидатури, от които бяха избрани 30 лауреата.

  Наградата се присъжда всяка година от Европейския парламент за проекти, организирани от хора или организации, които насърчават:

  • Взаимно разбирателство и по-тясна интеграция между хората в ЕС
  • Трансгранично сътрудничество, което изгражда по-силен европейски дух
  • Ценности на ЕС и основни права

  Хора, групи, сдружения или организации могат да кандидатстват с проект за Наградата за европейски гражданин или да номинират проект. Членовете на ЕП също могат да представят кандидатури.

  Списъкът с лауреатите е представен по-долу.

  Ще се свържем лично с лауреатите.

  За повече информация пишете на: CitizensPrize@ep.europa.eu


  За повече информация:

    
 • Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта 

  Наградата „Сахаров“ се присъжда за особени постижения в една от следните области:

  • защита на правата на човека и основните свободи,
  • по-специално правото на свобода на изразяване
  • защита на правата на малцинствата, спазване на международното право
  • развитие на демокрацията и прилагане на принципите на правовата държав
    
 • Европейската младежка награда „Карл Велики“ – за всички изключително мотивирани млади европейци 

  Европейската младежка награда „Карл Велики“ се присъжда на младежки проекти, които насърчават европейското и международното разбирателство. Наградата извежда на преден план ежедневната работа на младите хора в цяла Европа в подкрепа на европейската демокрация и подкрепя активното им участие в моделирането на бъдещето на Европа.

  Наградата се присъжда всяка година съвместно от Европейския парламент и Фондацията за международната награда „Карл Велики“ в Аахен, като наградата за най-добрия проект е 7500 евро, за второ място – 5000 евро и за трето – 2500 евро. Като част от наградата, тримата лауреати ще бъдат поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург). Също така представителите на всички 27 национални проекта финалисти ще бъдат поканени на четиридневно пътуване до Аахен, Германия.

  Ако си на възраст между 16 и 30 години, пребиваваш постоянно в ЕС и работиш по проект, който спомага за моделирането на Европа, то тогава ти можеш да бъдеш следващият носител на Европейската младежка награда „Карл Велики“!


    
 • LUX награда на публиката: подкрепяща културата и свързваща европейците 

  От 2007 г. насам филмовата награда LUX на Европейския парламент гради мостове в цяла Европа, хвърляйки светлина върху филми, достигащи до сърцето на европейския обществен дебат.

  През септември 2020 г. филмовата награда LUX се превърна в LUX награда на публиката. Тя бе стартирана съвместно от Европейския парламент и European Film Academy, в партньорство с Европейската комисия и „Европейски кина“.

  Новата награда цели да укрепи връзките между гражданите и техните политически представители, като кани европейската публика да стане част от най-голямото филмово жури и да гласува за любимите си филми. Целта е и да се привлече публиката в киносалоните и да гледа вдъхновяващи европейски филми, както и да се насърчи да участва в дебати за Европа. Подбраните филми целят да повишават осведомеността за някои от социалните, политическите и историческите въпроси на Европа и отразяват красотата и многообразието на европейското кино.

  Филмът победител се избира съвместно от публиката и членовете на Европейския парламент (всяка група има 50% от гласовете).

  За повече подробности за настоящото издание моля, посетете: luxaward.eu.