На Вашите услуги 

Европейският парламент работи в полза на всички европейци. Независимо по какъв начин желаете да се включите – дали като следите събития, като работите с нас или ни предоставяте обратна връзка – Парламентът е на Ваше разположение.

Бъдете информирани 

Струва Ви се, че Европейският парламент е много далеч от Вас? Можете да бъдете винаги информирани за случващото се в Парламента от нашите информационни страници и нашите услуги, свързани с документи. Можете също да се свържете с нашето бюро за връзка във Вашата страна, където всичко е достъпно на родния Ви език.

Изразете позиция 

Имате какво да кажете? Тогава заявете позицията си! Изпратете петиция на Парламента, ако смятате, че правото на ЕС е нарушено там, където живеете. Или се свържете с европейския омбудсман, ако имате нужда от посредничество в отношенията с институциите на ЕС. Можете също така да призовете за ново законодателство, като стартирате гражданска инициатива заедно с други хора.

Работете с нас 

Интересува ли Ви да натрупате непосредствени впечатления от Парламента, например като работите в него? Научете за възможностите за работа, стаж или посещение с изследователска цел.

Прозрачност и етика 

Европейският парламент има все по-голямо значение и влияние, затова е по-важно от всякога той да представлява интересите на европейските граждани по открит и прозрачен начин. Разберете повече за начина ни на работа

atyourservice_home_large    
 

Посещение на Парламента

Елате и вижте сами как предложенията стават закони и къде избраните от Вас членове на ЕП определят бъдещето на Европа. Предлагаме широк кръг от дейности в Брюксел и Страсбург, така че независимо дали идвате сами, със семейството или с група, има нещо за Вас.

За Парламента

Европейският парламент е важен форум за политически дебат и вземане на политически решения на равнище ЕС. Членовете на Европейския парламент се избират пряко от гласоподавателите във всички държави членки, за да представляват интересите на хората.

Достъп до документи

Всички граждани на ЕС имат право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. Европейският парламент предоставя пряк достъп до по-голямата част от своите документи в електронен вид

Договори и безвъзмездни средства

В съответствие с Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейския съюз, за придобиването на стоки и услуги Европейският парламент е длъжен да обявява публични търгове.