Бъдете информирани 

Струва Ви се, че Европейският парламент е много далеч? Интересуват Ви още неща за работата на Парламента? В този раздел предлагаме няколко начина, по които можете да си изградите по-добра картина за това какво се случва в пряко избрания орган на ЕС.

    

Европейският парламент е във Вашата страна

Във всички държави членки има бюра за връзка, които да отговарят на Вашите въпроси за политиките на ЕС. Те също така си сътрудничат тясно с различни организации, за да запознават по-добре обществеността с Парламента и неговата работа. Научете повече за тяхната дейност и се свържете с тях!

    

Социални медии

Разбира се, за да общувате с нас, не е нужно да ставате от бюрото или да излизате от хола. Ние сме във всички основни социални медии. Изпратете ни съобщение!

    

Информационни фишове за Европейския съюз

Ако Ви трябва добър общ преглед на политиките на ЕС и на ролята на Парламента във връзка с тях, ето откъде можете да започнете. Информационните фишове са кратки, но дават пълна картина и се актуализират редовно.

    

Изследвания и анализи

The Службата на ЕП за парламентарни изследвания (EPRS) е вътрешният мозъчен тръст на Парламента. Тя предлага независими и обективни анализи по актуални въпроси, които са достъпни и за широката общественост.

    

Запитвания на гражданите

Имате въпрос? Просто се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP) и тази специализирана служба ще се постарае максимално да отговори на Вашите въпроси относно дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент.

    

Достъп до документи

Можете да търсите в публичния регистър на документи на Парламента или да подадете заявка за информация.

    

Защита на личните данни

При обработването на лични данни Парламентът е ангажиран изцяло със защитата на правата на хората. Научете повече за нашата политика в тази област.

    

Охрана и достъп

Научете как се стремим да намерим правилния баланс между гарантирането на сигурността на нашите сгради и запазването на сградата на Парламента отворена за посетители.

    

Citizens' App

Чрез инсталирането на Citizens' App, ще научите кой какво прави в ЕС, защо това е важно във Вашето ежедневие и предизвикателствата пред ЕС, много от които ще повлияят на Вашето бъдеще.

AYS home banner    
 

Имате въпрос?

Просто се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP) и тази специализирана служба ще се постарае максимално да отговори на Вашите въпроси относно дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент.