Запитвания на гражданите (Ask EP) 

Ако желаете да получите повече информация за дейностите, правомощията и организацията на Европейския парламент, можете да се свържете с Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате формуляра по-долу.

Вие питате, ние отговаряме

Можете да намерите подбрани теми, които напоследък са от особен интерес за гражданите, които пишат до Европейския парламент, и съответно отговорите от наша страна.

 • Как Европейският съюз се готви за бъдещи епидемии от болести, предавани от животни на хора? 

  Гражданите често се обръщат към Европейския парламент със запитвания какво прави Европейският съюз (ЕС), за да се подготви за бъдещи епидемии от болести, предавани от животни на хора. През последните десетилетия редица болести, предавани от животни на хора – известни като зоонозни болести – предизвикаха епидемии и пандемии. Най-забележителната сред тях беше пандемията от коронавирус, но предходните примери включваха ТОРС, ебола, инфлуенца по птиците (птичи грип) и ХИВ/СПИН.

    
 • Ask EP през 2021 г. – Вие питахте, ние отговорихме 

  През 2021 г. Отделът за запитвания на гражданите (Ask EP) получи около 8 600 индивидуални съобщения и 4 300 запитвания във връзка с кампании. Гражданите се обърнаха към нас по различни теми, включително пандемията от коронавирус, основните права, миграцията и убежището, Афганистан, Беларус и много други. Отделът също така получи много въпроси, свързани с Европейския парламент и неговите членове, възможностите за стаж и как може да се посети Парламентът.

    
 • Следване и учене в чужбина 

  Гражданите често се обръщат към Европейския парламент със запитвания как Европейският съюз (ЕС) помага за предоставянето на възможности за гражданите да следват и учат в чужбина. „Еразъм+“ е интегрираната образователна програма на ЕС. Тя цели подобряване на уменията и пригодността за заетост и е отворена за хора от всички възрастови групи и професии. Програмата продължава, обединява и интегрира редица предходни инициативи.

    
 • Доставки на компютърни чипове и полупроводници 

  Гражданите често се обръщат към Европейския парламент със запитвания какво прави Европейският съюз (ЕС), за да гарантира доставките на компютърни чипове и полупроводници. Компютърните чипове са навсякъде. Използваме ги във впечатляващо много продукти — от компютри до медицински изделия, 5G системи и системи за изкуствен интелект, както и устройства от областта на сигурността и отбраната. Производството на тези чипове зависи от голяма световна верига на доставки, в която участват държави по целия свят. Прекъсванията в една част от веригата на доставки могат да доведат до сериозни проблеми. През 2020 г. бурята в Тексас и пожарите в Тайван и Япония, съчетани с пандемията от коронавирус, доведоха до недостиг на чипове в световен мащаб.

    
 • Действия на ЕС за борба с „фалшивите новини“ 

  Гражданите често се обръщат към Европейския парламент със запитвания какво прави Европейският съюз (ЕС) за борба с дезинформацията и т.нар. инфодемия. Все по-голям брой правителства, както и чуждестранни и местни недържавни участници, като например екстремистки движения, използват все по-усъвършенствани техники, включително алгоритми, автоматизация и изкуствен интелект, за да разпространяват дезинформация (т.е. умишлено подвеждаща информация) в Европа. С войната в Украйна намесата на чуждестранните и особено на руските участници в медиите и в социалните мрежи се увеличава все повече. Една от основните им цели е да създават объркване и поляризация в обществото, като по този начин подкопават демокрацията. ЕС увеличи усилията си за защита на европейските демократични процеси срещу манипулации.

    
 • Ако желаете да получите пълния текст на Вашия официален език на ЕС, обърнете се към Отдела за запитвания на гражданите (Ask EP), като използвате намиращия се тук формуляр.