Прозрачност във връзка с надбавката за общи разходи 

Надбавката за общи разходи, предоставяна на членовете на ЕП, е предназначена за покриване на разходите в държавата от ЕС, в която те са били избрани, за такива позиции като разходи за управление на офисите на членовете, разходи за телефонни и пощенски такси и закупуване, експлоатация и поддръжка на ИТ оборудване.

Членовете на ЕП могат да публикуват на своята профилна страница на уебсайта на Парламента доброволен одит или потвърждение, че използването от тяхна страна на надбавката за общи разходи е в съответствие с приложимите правила на Устава на членовете на ЕП и мерките за неговото прилагане.

Те могат да направят това, като използват формуляр за потвърждение и качат удостоверителни документи. (Вж. член 11, параграф 4 от Правилника за дейността.)

Научете повече за надбавката за общи разходи, заплатите и подаръците.