Работа при нас 

Мотивира ли Ви перспективата да оказвате подкрепа на пряко избраните членове на Европейския парламент за изграждане на по-мирна, сигурна, просперираща и устойчива в екологично отношение Европа?

Стремите ли се да се присъедините към динамична, приобщаваща, многоезична организация, която предлага широко разнообразие от възможности за кариера и развитие?

Ако отговорът е „да“, то работата в Европейския парламент може да е за Вас!

    

Защо точно за Европейския парламент

Искате да работите за ЕС? Разберете защо Европейският парламент е страхотно място за работа.

    

Как да кандидатствате

Парламентът осигурява заетост на около 8 000 длъжностни лица и други служители в цяла Европа. Научете как можете да станете длъжностно лице в ЕС или да бъдете нает(а) на работа в друго качество.

    

Стажове

Парламентът предлага възможности за стажове в различни области за лица, които желаят да задълбочат познанията си за ЕС и неговото функциониране. Научете подробности за процедурата за кандидатстване.

    

Учебни посещения

Учебното посещение Ви дава възможност да проведете проучване по въпроси, свързани с ЕС, с продължителност до два месеца.