Възможности за работа: Как да кандидатствате 

Парламентът наема на работа служители съгласно различни договорни условия, в зависимост от начина на техния подбор и работата, която вършат: длъжностни лица, срочно наети служители, договорно наети служители и акредитирани парламентарни сътрудници. По-надолу в текста може да прочетете повече по въпроса.

  • Можете да намерите и да кандидатствате за всички актуални, специфични за Европейския парламент, кариерни възможности чрез нашата платформа APPLY4EP.

    Можете да ни заявите, че се интересувате от работа за Европейския парламент, като подадете спонтанно заявление на платформата APPLY4EP.

    Уверяваме Ви, че Вашите лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

    Парламентът организира и два петмесечни периода за стаж годишно.