Посещения с изследователска цел — конкретни изследвания 

Целта им е да се даде на граждани над 18-годишна възраст възможността да проведат задълбочени изследвания по определени теми, свързани с европейската интеграция. Гражданите могат също да извършват проучвания в библиотеката или историческия архив на Европейския парламент.

Максималният срок на посещенията с изследователска цел е един месец. Лицата, които са били стажанти на Европейския парламент, трябва да изчакат да изтече срок от шест месеца, преди да могат да внесат молба за посещение с изследователска цел.

Процедурата, която трябва да се следва, включва три възможности:

 • Ако желаете да посетите библиотеката на Европейския парламент, моля, изпратете искането си по електронна поща на адрес StudyVisit@ep.europa.eu  като сложите в копие eprs-historical-archives@europarl.europa.eu .
 • Ако желаете да посетите архива на Европейския парламент, моля, изпратете искането си по електронна поща на адрес StudyVisit@ep.europa.eu  като сложите в копие eprs-historical-archives@europarl.europa.eu  in copy.
 • За всяко друго посещение, моля, изпратете искането си по електронна поща на адрес StudyVisit@ep.europa.eu  най-малко два месеца преди началната дата на посещението.

Компетентната служба проверява възможностите за прием към съответните служби или органи на Европейския парламент и уведомява заинтересованите лица за решенията, взети във връзка с техните искания.

Според действащите разпоредби Европейският парламент не взема участие в покриването на евентуални разноски на посетителите от какъвто и да било характер.

Contact: 

 • Европейския парламент - Учебни посещения 
  Contact data:  
  • Address:

   За да получите повече информация или за да подадете молба за учебно посещение, моля обърнете се към:

  • studyvisit@ep.europa.eu