Стажове по писмен превод за лица, завършили университет 

Моля, имайте предвид, че от 2019 г. нататък стажове по писмен превод ще бъдат включени в стажовете „Робер Шуман“ . Кандидатите за стажове в областта на писмения превод следва отсега нататък да правят справки на страницата за стажовете „Робер Шуман“.