Работа за ЕС – Защо точно за Европейския парламент? 

Ние сме многонационална, многоезична и мултикултурна организация със служители от цяла Европа. Присъединявайки се към Европейския парламент, Вие можете да очаквате интересни и разнообразни възможности за работа в единствени по рода си организация и работна среда в сърцето на ЕС.

  • В подкрепа на основната дейност, предоставянето на членовете на Европейския парламент (членове на ЕП) и на гражданите на възможно най-добрите услуги, Парламентът все повече се съсредоточава върху работата по проекти и върху иновациите. Като динамична организация продължаваме да търсим нови и по-добри начини на работа.

    Повечето екипи работят на ежедневна основа на един или два основни езика, но Парламентът се застъпва за езиковото многообразие в своята политическа дейност и служителите имат възможност да учат други езици на ЕС.

    Служителите на Парламента работят в модерни сгради с подкрепата на инфраструктура, адаптирана към различните начини на работа, и с отлични улеснения на място, като например спортни центрове.

atyourservice_home_large    
 

Как да кандидатствате

Парламентът осигурява заетост на около 8 000 длъжностни лица и други служители в цяла Европа. Научете как можете да станете длъжностно лице в ЕС или да бъдете нает(а) на работа в друго качество.