Evropská občanská iniciativa 

Od 1. dubna 2012 budou mít občané EU k dispozici zcela nový nástroj, díky němuž se budou moci podílet na utváření politiky EU. Občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou, poskytne milionu obyvatel přinejmenším čtvrtiny členských států EU možnost požadovat po Evropské komisi, aby v oblastech spadajících do její působnosti předložila návrhy určitých právních předpisů. Organizátoři občanské iniciativy, tzv. výbor občanů složený alespoň ze sedmi státních příslušníků EU s bydlištěm v nejméně sedmi různých členských státech, budou mít rok na to, aby získali potřebnou podporu. Shromážděné podpisy musí být ověřeny příslušnými orgány odpovídajících členských států. Organizátoři úspěšných iniciativ se zúčastní veřejného slyšení uspořádaného Evropským parlamentem. Komise bude mít 3 měsíce na posouzení iniciativy a na rozhodnutí, jak na ni reagovat.

Postup

Nasbírejte 1 milion podpisů a požádejte EU o nový zákon – zúčastnit se může každý občan EU. Připadá vám to složité? Nic na tom není! Svou iniciativu můžete předložit velmi snadno, stačí postupovat podle následujících sedmi kroků:
Jen nezapomeňte – iniciativa se musí týkat tématu na úrovni EU, které spadá do pravomocí Evropské komise. Nemůže se tedy například týkat změn ve smlouvách EU. Iniciativa nesmí být zjevně zneužívající, bezdůvodná nebo šikanózní.
Nejste si jistí, jestli vaše záležitost spadá do oblasti působnosti Komise? Nemusíte mít obavy. Komise vám k tomu před tím, než začnete sbírat podpisy, sdělí své vyjádření.

Krok #1- Založte výbor občanů!

K tomu budete potřebovat nejméně sedm lidí s bydlištěm v sedmi různých zemích EU.
Nezapomeňte, že členové výboru musí být starší 18 let (16 let v Rakousku). Mezi požadovaných 7 členů výboru nemůžou být počítáni poslanci Evropského parlamentu.
Organizace výbor pro občanské iniciativy samy založit nemohou, mohou však navrženou iniciativu podporovat. Více informací najdete ve zmíněném nařízení (čl. 8) .

Krok #2 - Zaregistrujte svou iniciativu!

A vyčkejte na \"zelenou\" od Evropské komise.
Iniciativu lze registrovat v jakémkoliv z 24 úředních jazyků EU Nejprve uveďte některé základní informace: název iniciativy, krátké shrnutí problematiky, odkaz na smlouvy EU, kontaktní údaje na výbor občanů.
Evropská komise vám do dvou měsíců odpoví, zda iniciativa splňuje základní podmínky pro to, aby v ní bylo možné pokračovat.Vaše iniciativa bude zveřejněna v online registru.
Více informací najdete v nařízení o občanské iniciativě (čl. 10 )

Krok #3 - Začněte sbírat podpisy.

Sběr může probíhat v listinné nebo elektronické podobě. Pro sbírání podpisů online poskytne Evropská komise bezplatný software s otevřeným zdrojovým kódem.
Nezapomínejte, že údaje, které je nutno shromáždit společně s podpisy (tj. jméno, adresu, státní příslušnost), se mohou v jednotlivých státech EU lišit.
Nezapomeňte si ověřit požadavky platné v jednotlivých zemích!
Shromáždit podpisy z jedné země nestačí. Signatáři musí být alespoň z jedné čtvrtiny zemí EU. Jelikož členských států je v současné době 27, musíte shromáždit podpisy nejméně ze sedmi z nich.
V každém státě EU musíte obdržet určitý minimální počet podpisů. Takže trocha matematiky… Vzorec: počet poslanců EP volených v daném státě vynásobte 750 ( str. 10 nařízení ).

Krok #4 - Máte 1 milion podpisů! Gratulujeme!

Předložte tyto podpisy v těch zemích EU, odkud pocházejí. Tyto země musí ověřit jejich platnost. Z každého členského státu obdržíte potvrzení o platnosti.
Více informací najdete v nařízení o občanské iniciativě (čl. 18) 

Krok #5 - Všechno je ověřeno? Všechno je v pořádku? Pak pošlete shromážděné podpisy Evropské komisi.

Musíte přitom zveřejnit informace o tom, kdo iniciativu podporuje a odkud pochází její financování.
Evropská komise zveřejní všechny tyto informace na svých internetových stránkách.
Více informací najdete v nařízení o občanské iniciativě (čl. 19) 

Krok #6 - Teď máte slovo!

Svou iniciativu představíte v Evropské komisi a během veřejného slyšení v Evropském parlamentu.
Co je to veřejné slyšení v Parlamentu? 

Krok #7 - Jste u cíle!

Evropská komise vás bude informovat o dalším vývoji a o plánovaných krocích. Celý proces bude transparentní, veškeré informace o vaší iniciativě budou zveřejněny. Evropská komise může navrhnout nový zákon a ten předložit ke schválení Evropskému parlamentu a Radě

Počet potřebných podpisů v jednotlivých zemích 

 • Rakousko 
  13.395 
 • Belgie 
  14.805 
 • Bulharsko 
  11.985 
 • Chorvatsko 
  8.460 
 • Kypr 
  4.230 
 • Česko 
  14.805 
 • Dánsko 
  9.870 
 • Estonsko 
  4.935 
 • Finsko 
  9.870 
 • Francie 
  55.695 
 • Německo 
  67.680 
 • Řecko 
  14.805 
 • Maďarsko 
  14.805 
 • Irsko 
  9.165 
 • Itálie 
  53.580 
 • Latvia 
  5.640 
 • Lotyšsko 
  7.755 
 • Lucembursko 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Nizozemsko 
  20.445 
 • Polsko 
  36.660 
 • Portugalsko 
  14.805 
 • Rumunsko 
  23.265 
 • Slovensko 
  9.870 
 • Slovinsko 
  5.640 
 • Španělsko 
  41.595 
 • Švédsko 
  14.805 

Základní čísla 

 • 1 iniciativa 

   
 • 1 veřejné slyšení 

   
 • 2 měsíce má Evropská komise na posouzení přípustnosti iniciativy a její registraci 

   
 • 3 měsíce mají vnitrostátní orgány na ověření podpisů 

   
 • 3 roky - po jejich uplynutí bude nařízení o Evropské občanské iniciativě revidováno Evropskou komisí 

   
 • 7 zemí nebo více musí být zdrojem podpisů 

   
 • 7 členů výboru 

   
 • 12 měsíců na shromáždění podpisů 

   
 • 18 let - věk od kdy můžete iniciativu podepsat (16 let v Rakousku) 

   
 • 24 jazyků
   

   
 • 27 členských států EU 

   
 • 1.000.000 podpisů 

   

Contact: