CO JE TO EUROBAROMETR? 

Od roku 1973 nechávají evropské orgány provádět ve všech členských státech EU pravidelné průzkumy veřejného mínění nazývané Eurobarometry. V roce 2007 zahájil Evropský parlament vlastní specifickou sérii Eurobarometrů.

Tyto průzkumy se zabývají širokou škálou otázek. Zaměřují se na vnímání EU občany, na to, co občané od činnosti EU očekávají, a na hlavní výzvy, kterým Unie čelí. Průzkumy rovněž dopodrobna zjišťují postoje občanů k EU a Evropskému parlamentu, přičemž také bedlivě zkoumají postoj občanů k evropským volbám. Vzhledem k mnoholeté existenci těchto průzkumů poskytuje analýza výsledků podrobný vhled do tendencí a vývoje veřejného mínění o evropských otázkách jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni sociodemografické.

EVROPSKÉ VOLBY

Při příležitosti evropských voleb se provádí speciální série parlamentního Eurobarometru. Ten se zaměřuje na postoje Evropanů před evropskými volbami, vyhodnocuje jejich zájem o volby a jejich názory na evropský projekt. Tento významný přínos k lepšímu pochopení postojů evropských občanů vyjadřovaných u volebních uren ještě obohacují podrobné analýzy prováděné ihned po volbách.

EUROBAROMETR EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Eurobarometr Evropského parlamentu je každoroční průzkum veřejného mínění, který Evropský parlament od roku 2007 nechává provést ve všech členských státech EU. Tyto průzkumy se zaměřují na názory Evropanů týkající se Evropského parlamentu, vyhodnocují jeho roli a vnímaní veřejností a zjišťují, kolik toho občané o Parlamentu vědí. Eurobarometr Evropského parlamentu zároveň sleduje, co si občané myslí o členství v EU a jeho výhodách, jak pociťují svou identitu, jak vnímají své evropské občanství ve srovnání se svým státním občanstvím, a také jak pohlížejí na politické priority a hodnoty.

SPECIFICKÉ PRŮZKUMY

Parlament rovněž využívá průzkumy Eurobarometru k posuzování názorů občanů na specifická témata. Průzkumy jsou zaměřeny buď na konkrétní sociodemografické skupiny, jako je evropská mládež, anebo se týkají činnosti Parlamentu v různých oblastech, např. politiky v oblasti rovnosti pohlaví či společenské a hospodářské krize. Některé výsledky průzkumů prováděných v této kategorii se týkají historického vývoje a zachycují nejpodstatnější změny ve veřejném mínění Evropanů od roku 1973. Pokud jsou tyto údaje zaneseny na časovou osu, ukazují, jak se vyvíjel pohled Evropanů na EU v období jejích hlavních institucionálních, politických, hospodářských či společenských změn.

INFORMACE K PLENÁRNÍMU ZASEDÁNÍ

V průběhu každého plenárního zasedání je poslancům a poslankyním poskytnut výběr posledních údajů Eurobarometru o klíčových tématech zasedání. Účelem je přispět k jejich politické a komunikační činnosti, jelikož v průběhu rozprav tak mají k dispozici aktualizované a relevantní údaje. Tato sekce je souhrnem všech doposud vydaných dílů tohoto zpravodaje.

Our last publications  

Rok: 
-
Typ:Specifické Průzkumy  

This Eurobarometer, conducted jointly for the EC and the EP, focusses on the Conference on the Future of Europe, measuring attitudes towards it and some of the key themes to be covered.

Rok: 
-
Typ:Informace K Plenárnímu Zasedání  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Typ:Specifické Průzkumy  

See the development of public opinion in the EU Member State according to the Eurobarometer’s key indicator questions presented over time.

Rok: 
-
Typ:Informace K Plenárnímu Zasedání  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Typ:Informace K Plenárnímu Zasedání  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Typ:Informace K Plenárnímu Zasedání  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

Rok: 
-
Typ:Informace K Plenárnímu Zasedání  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.