Průzkum o budoucnosti Evropy 

V časech, jimž dominuje pandemie koronaviru, se evropští občané domnívají, že Evropská unie má nejlepší předpoklady k tomu, aby dokázala na současné výzvy reagovat a zajistit pro občany budoucí příležitosti.

Nový zvláštní průzkum Eurobarometr, který byl zveřejněn ještě před podpisem společného prohlášení předsedy Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise, se zaměřil na konferenci o budoucnosti Evropy – na to, jaký k ní mají občané postoj, i na některá z klíčových témat, kterými se bude zabývat. Cílem této konference je vytvořit nové veřejné fórum pro otevřenou, inkluzivní, transparentní a strukturovanou diskusi s Evropany o otázkách, které jsou pro ně důležité a ovlivňují jejich každodenní život. Průzkum zadal Evropský parlament společně s Evropskou komisí a v období od listopadu do prosince 2020 jej provedla společnost Kantar.

Konference o budoucnosti Evropy
Tři čtvrtiny Evropanů se domnívají, že konference o budoucnosti Evropy bude mít pozitivní dopad na demokracii v EU: 76 % respondentů souhlasí s tím, že konference představuje významný pokrok, pokud jde o demokracii v rámci EU, přičemž ve všech členských státech EU tento názor podpořila jasná většina.

Hlas občanů v EU
Drtivá většina Evropanů (92 %) ve všech členských státech požaduje, aby hlasy občanů byly při rozhodování o budoucnosti Evropy více zohledňovány.

I když účast ve volbách do Evropského parlamentu je jednoznačně (55 % respondentů) považována za nejúčinnější způsob, jak zajistit, aby byly hlasy občanů na úrovni EU slyšet, existuje velmi silná podpora pro to, aby občané EU získali větší prostor při rozhodování o budoucnosti Evropy.

45 % Evropanů prohlašuje, že EU vnímá spíše kladně, ale nesouhlasí s tím, jak byla dosud realizována.

Budoucnost Evropy
Šest z deseti Evropanů souhlasí s tím, že se v důsledku koronavirové krize začali zamýšlet nad budoucností Evropské unie. Naopak nesouhlasí 39 % respondentů.

Přednosti a výzvy
Evropané se domnívají, že k hlavním přednostem EU patří respektování demokracie, lidských práv a právního státu (32 %) a její hospodářská, průmyslová a obchodní síla (30 %).

Za hlavní globální výzvu ovlivňující budoucnost EU je jednoznačně považována změna klimatu, o které takto smýšlí 45 % Evropanů. Druhým a třetím nejčastěji zmiňovaným tématem jsou z pohledu přibližně stejně početných skupin Evropanů terorismus (38 %) a zdravotní rizika (37 %).