Spring 2021 survey 

Odolnost a oživení: veřejné mínění rok po propuknutí pandemie

Ze zvláštního průzkumu, který Eurobarometr provedl pro Evropský parlament v březnu a dubnu 2021, vyplynulo, že pandemie se stále citelněji promítá do osobního života a finanční situace občanů. Osm z deseti respondentů ví o opatřeních Unie v rámci boje proti pandemii. Hlavní priority Evropského parlamentu by proto měly podle občanů nyní zahrnovat veřejné zdraví, boj proti chudobě a oživení ekonomiky. Jarní průzkum Eurobarometru vedený pro EP celkově potvrdil, že Evropská unie měla v době pandemie silnou podporu občanů. Mimoto panuje všeobecná shoda na tom, že globální výzvy, jakou je pandemie koronaviru, se nejlépe řeší na úrovni EU.

Hlavní výsledky:

  • Na konci prvního čtvrtletí roku 2021 již nepříznivý dopad pandemie na svou osobní finanční situaci zaznamenalo 31 % Evropanů. Dalších 26 % očekává, že nepříznivý dopad ještě pocítí.
  • Navzdory těmto dopadům se většina respondentů (58 %) domnívá, že zdravotní přínosy omezujících opatření zavedených v jejich zemi převažují nad případnou ekonomickou újmou.
  • Evropané jsou si velmi dobře vědomi úsilí, které Evropská unie vynakládá v boji proti pandemii COVID-19: osm z deseti Evropanů o takových opatřeních slyšelo, četlo nebo je vidělo a téměř polovina všech občanů (48 %) ví, o jaká opatření se jedná.
  • I přes krátkodobé výkyvy a rozdíly mezi jednotlivými státy je celkové pozitivní hodnocení obrazu EU na jedné z nejvyšších úrovní za více než deset let. V průměru platí, že přibližně každý druhý občan vnímá EU pozitivně (48 %).
  • 74 % Evropanů si přeje, aby EU byla kompetentnější k řešení krizí, jakou je pandemie COVID-19, včetně 28 % respondentů, kteří s tímto názorem „zcela souhlasí“.
  • Na otázku na konkrétní očekávání od Evropského parlamentu občané odpověděli, že zástupci, které si zvolili, by se měli předně zaměřovat na veřejné zdraví (49 %). Dále by se měli zabývat bojem proti chudobě a sociálnímu vyloučení (39 %), podporou ekonomiky, vytvářením nových pracovních míst a řešením problému změny klimatu (34 %).