Evropský veřejný ochránce práv 

Nejste-li spokojen/a se způsobem, jakým s Vámi orgány a instituce EU jednají, možná Vám bude schopen pomoci evropský veřejný ochránce nebo evropská veřejná ochránkyně práv.

Evropský veřejný ochránce práv přezkoumává stížnosti týkající se nesprávného úředního postupu orgánů a institucí Evropské unie, včetně Evropské komise, Rady EU, Evropského parlamentu, Výboru regionů, Hospodářského a sociálního výboru a všech agentur EU. Pouze Soudní dvůr, Tribunál a Soud pro veřejnou službu do jeho působnosti při výkonu svých soudních pravomocí nepatří. Veřejný ochránce práv obvykle provádí šetření na základě stížností. Může však šetření zahájit i z vlastní iniciativy.

Kanceláře evropského veřejného ochránce práv se nacházejí v budovách Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Contact: