Záštita 

Převzetí záštity umožňuje Evropskému parlamentu připojit se k určité akci tím, že ji morálně podpoří. Každoročně je tato záštita poskytována omezenému počtu akcí.

  • Akce, jako jsou konference, diskuse, semináře, letní školy apod., mohou získat záštitu Parlamentu pod podmínkou, že mají jednoznačný evropský rozměr, zejména tím, že zdůrazňují úlohu Evropského parlamentu nebo Unie a jejich příspěvek v dané oblasti, mají dostatečnou kvalitu a významný dosah. Dále je třeba potvrdit datum (data) a místo konání akce a její trvání musí být omezené. Akce musí být neziskové.

    Zvláštní pozornost je věnována tomu, nakolik akce zvyšuje povědomí o evropské parlamentní demokracii a podporuje aktivní evropské občanství, základní práva, rovnost žen a mužů, nediskriminaci a sociální začleňování. Velká pozornost je také věnována akcím, které jsou pořádány komunitou mladých nebo jsou na tuto komunitu zaměřeny.

    Záštitu nelze poskytnout akcím s komerční povahou nebo účelem, jejichž cílem je přímá nebo nepřímá reklama či propagace značky nebo jakékoli komerční činnosti, ani akcím politické strany, včetně získávání prostředků pro politické účely a běžné nebo vnitřní činnosti odborových organizací či politických stran. Záštitu nelze převzít ani v případě, kdy akce nebo pořadatelé podrývají základní demokratické zásady a hodnoty Evropské unie.

    Pokud akce, nad níž Evropský parlament podle pravidel převzal záštitu, již nesplňuje podmínky způsobilosti, může předseda rozhodnutí o převzetí záštity kdykoli zrušit.

    Z převzetí záštity nevyplývá žádný finanční nárok uplatnitelný vůči Evropskému parlamentu ani na jeho základě nevzniká právo dotyčného subjektu využívat prostory Parlamentu. Další informace o podmínkách, jimiž se záštita Evropského parlamentu řídí, naleznete v níže uvedených pravidlech.

European Parliament    
 

Kontaktní kanceláře v členských státech

Kontaktní kanceláře Evropského parlamentu jsou odpovědné za provádění komunikační činnosti Evropského parlamentu na místní úrovni, spolupracují s občany a se zúčastněnými stranami, udržují kontakty s vnitrostátními, regionálními a místními sdělovacími prostředky a poskytují podporu poslancům Evropského parlamentu.

The Transparency Register

The European Parliament recommends to all organisations engaged in activities covered by the Interinstitutional Agreement on the Transparency Register to register in the Transparency Register.

jsmespolu.eu

jsmespolu.eu je celoevropská komunita podporující účast na demokracii

Lidé jako vy se zasazují o zlepšování Evropské unie. Ať už tím, že se zapojují do politického procesu, nebo tím, že vysvětlují důležitost voleb. Společně můžeme podpořit demokracii v Evropské unii.