Ocenění 

Evropský parlament nepřijímá pouze právní předpisy, jeho cílem je rovněž podporovat vše prospěšné. Každý rok uděluje čtyři ceny jako uznání zásluh v oblasti lidských práv, kinematografie, projektů pro mladé lidi a řádného občanství. To je příležitost, jak zviditelnit občany a organizace usilující o to, aby svět byl o něco lepším, a jdou ostatním příkladem.

 • Cena evropského občana 2023: přihlaste se nebo nominujte projekt! 

  Cena evropského občana je udílena každý rok. Oceňuje projekty občanů a organizací v Evropské unii, které prokazují evropskou spolupráci a vzájemné porozumění a propagují společné evropské hodnoty a základní práva.

  Porota bude věnovat zvláštní pozornost projektům vyjadřujícím solidaritu mezi občany Evropské unie i jiných částí světa.

  K projektům nepatří každodenní práce organizací ani celoživotní dílo, které se proto nemohou o cenu ucházet.

  Každá osoba, skupina, organizace nebo poslanec Evropského parlamentu může podat jednu přihlášku, a to do 31. března 2023.

  K podání přihlášky nebo k nominaci projektu použijte tento formulář.


  Více informací:

    
 • Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 

  Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům přispívajícím k porozumění na evropské i mezinárodní úrovni. Vyzdvihuje každodenní úsilí mladých lidí v celé Evropě o posílení evropské demokracie a podporuje jejich aktivní účast na utváření budoucnosti Evropy.

  Tato cena je udělována každoročně Evropským parlamentem společně s Nadací Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Odměna nejlepšímu projektu činí 7500 EUR, druhému 5 000 EUR a třetímu 2 500 EUR. Součástí ocenění tří laureátů a laureátek je návštěva Evropského parlamentu (v Bruselu nebo ve Štrasburku). Představitelé a představitelky všech 27 vybraných národních projektů jsou pak pozváni na čtyřdenní návštěvu německých Cách.

  Bydlíte v EU, je vám mezi 16 a 30 lety a pracujete na projektu, který pomáhá utvářet Evropu? Pak můžete být dalším vítězem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany!


    
 • Sacharovova cena za svobodu myšlení 

  Sacharovova cena je udělována za výjimečný počin v jedné z následujících oblastí:

  • obrana lidských práv a základních svobod, zejména práva na svobodné vyjádření názorů,
  • ochrana práv menšin
  • dodržování mezinárodního práva
  • rozvoj demokracie a uplatňování zásad právního státu.
     
  • Cena diváků LUX: nástroj na podporu kultury a spojování Evropanů 

   Od roku 2007 obrací filmová cena LUX Evropského parlamentu pozornost k filmům, které se věnují palčivým otázkám naší současnosti, a staví tak pomyslné mosty mezi lidmi z celé Evropy.

   V září 2020 se z Filmové ceny LUX stala evropská filmová cena diváků LUX. Cenu založil Evropský parlament spolu s European Film Academy a je udílena ve spolupráci s Evropskou komisí a sítí Europa Cinemas.

   Nová cena si klade za cíl posílit vazby mezi občany a jejich politickými představiteli, mimo jiné tím, že dá evropským divákům příležitost stát se součástí největší filmové poroty v Evropě a hlasovat pro svůj oblíbený film. Záměrem je také vzbudit zájem občanů o filmovou tvorbu a vtáhnout je do rozprav o Evropě prostřednictvím inspirativních evropských filmů. Skrze vybrané filmy se do širšího povědomí dostávají některé důležité sociální, politické a historické otázky, ale zároveň se v nich odráží i krása a bohatost evropské kinematografie.

   Vítězný film vybírá veřejnost společně s poslanci Evropského parlamentu (hlas každé skupiny má 50% váhu).

   Více informací o letošním ročníku naleznete zde: luxaward.eu.