Ocenění 

Evropský parlament nepřijímá pouze právní předpisy, jeho cílem je rovněž podporovat vše prospěšné. Každý rok uděluje čtyři ceny jako uznání zásluh v oblasti lidských práv, kinematografie, projektů pro mladé lidi a řádného občanství. To je příležitost, jak zviditelnit občany a organizace usilující o to, aby svět byl o něco lepším, a jdou ostatním příkladem.

 • Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 

  Cena Karla Velikého pro mladé Evropany je udělována projektům přispívajícím k porozumění na evropské i mezinárodní úrovni. Vyzdvihuje každodenní úsilí mladých lidí v celé Evropě o posílení evropské demokracie a podporuje jejich aktivní účast na utváření budoucnosti Evropy.

  Tato cena je udělována každoročně Evropským parlamentem společně s Nadací Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Odměna nejlepšímu projektu činí 7500 EUR, druhému 5 000 EUR a třetímu 2 500 EUR. Součástí ocenění tří laureátů a laureátek je návštěva Evropského parlamentu (v Bruselu nebo ve Štrasburku). Představitelé a představitelky všech 27 vybraných národních projektů jsou pak pozváni na čtyřdenní návštěvu německých Cách.

  Bydlíte v EU, je vám mezi 16 a 30 lety a pracujete na projektu, který pomáhá utvářet Evropu? Pak můžete být dalším vítězem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany!


    
 • Cena evropského občana 

  Cena evropského občana oceňuje iniciativy, které přispívají k evropské spolupráci a prosazování společných hodnot.

   V roce 2023 se o cenu ucházelo 216 projektů, které se týkaly různých témat. Byla mezi nimi například výstavba sochařského parku věnovaného lidským právům v prostorách školy, sestavení zpěvníku EU nebo iniciativa solidarity vedená skupinou dobrovolníků, která neúnavně pomáhá svým spoluobčanům, které zasáhly ničivé povodně, a mnoho dalších.

   Cena je udělována projektům (uskutečňovaným osobami nebo organizacemi), které podporují:

  • vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany v EU
  • přeshraniční spolupráci posilující myšlenku evropanství
  • hodnoty EU a základní práva.

  O Cenu evropského občana se mohou se svým projektem ucházet jednotlivci, skupiny, sdružení nebo organizace nebo mohou určitý projekt nominovat. Nominaci mohou předložit také poslanci EP.

  V roce 2024 nebude Cena evropského občana udělena, protože se jedná o rok voleb do Evropského parlamentu.


  Pro více informací nás kontaktujte na adrese CitizensPrize@ep.europa.eu


  Více informací:

    
 • Sacharovova cena za svobodu myšlení 

  Sacharovova cena je udělována za výjimečný počin v jedné z následujících oblastí:

  • obrana lidských práv a základních svobod, zejména práva na svobodné vyjádření názorů,
  • ochrana práv menšin
  • dodržování mezinárodního práva
  • rozvoj demokracie a uplatňování zásad právního státu.
     
  • Cena diváků LUX: nástroj na podporu kultury a spojování Evropanů 

   Od roku 2007 obrací filmová cena LUX Evropského parlamentu pozornost k filmům, které se věnují palčivým otázkám naší současnosti, a staví tak pomyslné mosty mezi lidmi z celé Evropy.

   V září 2020 se z Filmové ceny LUX stala evropská filmová cena diváků LUX. Cenu založil Evropský parlament spolu s European Film Academy a je udílena ve spolupráci s Evropskou komisí a sítí Europa Cinemas.

   Nová cena si klade za cíl posílit vazby mezi občany a jejich politickými představiteli, mimo jiné tím, že dá evropským divákům příležitost stát se součástí největší filmové poroty v Evropě a hlasovat pro svůj oblíbený film. Záměrem je také vzbudit zájem občanů o filmovou tvorbu a vtáhnout je do rozprav o Evropě prostřednictvím inspirativních evropských filmů. Skrze vybrané filmy se do širšího povědomí dostávají některé důležité sociální, politické a historické otázky, ale zároveň se v nich odráží i krása a bohatost evropské kinematografie.

   Vítězný film vybírá veřejnost společně s poslanci Evropského parlamentu (hlas každé skupiny má 50% váhu).

   Více informací o letošním ročníku naleznete zde: luxaward.eu.