Ocenění 

Evropský parlament nepřijímá pouze právní předpisy, jeho cílem je rovněž podporovat vše prospěšné. Každý rok uděluje čtyři ceny jako uznání zásluh v oblasti lidských práv, kinematografie, projektů pro mladé lidi a řádného občanství. To je příležitost, jak zviditelnit občany a organizace usilující o to, aby svět byl o něco lepším, a jdou ostatním příkladem.

 • Cena evropského občana – ocenění výjimečných úspěchů. 

  Evropský parlament každoročně uděluje „Cenu evropského občana“. Tato cena je vyznamenáním za mimořádné výsledky dosažené v některé z následujících oblastí:

  • projekty prohlubující vzájemné porozumění a užší integraci mezi občany členských států nebo usnadňující přeshraniční či nadnárodní spolupráci v rámci Evropské unie,
  • projekty v oblasti dlouhodobé přeshraniční nebo nadnárodní kulturní spolupráce, jež posiluje myšlenku evropanství,
  • projekty vztahující se k aktuálnímu evropskému roku (v příslušných případech),
  • projekty, které jsou konkrétním projevem hodnot uvedených v Listině základních práv Evropské unie.

  O Cenu evropského občana se mohou ucházet sami občané, skupiny občanů, sdružení nebo organizace v souvislosti s projekty, které uskutečnili, nebo na ni mohou nominovat jednoho jiného občana, skupinu, sdružení nebo organizaci.

  Nominace mohou podávat také poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, přičemž každý poslanec či poslankyně může předložit jeden návrh ročně.

  Chcete-li se přihlásit nebo někoho nominovat, stiskněte ZDE

  Termín pro podání přihlášek prodloužen do 29. dubna 2021! (23:59 bruselského času)


  Více informací:

    
 • Sacharovova cena za svobodu myšlení 

  Sacharovova cena je udělována za výjimečný počin v jedné z následujících oblastí:

  • obrana lidských práv a základních svobod, zejména práva na svobodné vyjádření názorů,
  • ochrana práv menšin
  • dodržování mezinárodního práva
  • rozvoj demokracie a uplatňování zásad právního státu.
     
  • Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 

   Smyslem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je prohloubit pocit evropanství mezi mladými lidmi a podnítit je k účasti na projektech evropské integrace. Cena se uděluje projektům realizovaným mladými lidmi, jež prohlubují vzájemné pochopení, podporují rozvoj společné evropské identity a jsou praktickým příkladem Evropanů a Evropanek žijících ve vzájemné pospolitosti.

   Tato cena je udělována každoročně Evropským parlamentem společně s Nadací Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách. Odměna nejlepšímu projektu činí 7500 EUR, druhému 5 000 EUR a třetímu 2 500 EUR. Součástí ocenění tří laureátů a laureátek je návštěva Evropského parlamentu (v Bruselu nebo ve Štrasburku). Představitelé a představitelky všech 27 vybraných národních projektů jsou pak pozváni na čtyřdenní návštěvu německých Cách.

   Ceny pro tři nejlepší projekty předá předseda Evropského parlamentu a zástupce Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého v Cáchách.

     
  • Cena LUX na podporu kultury a evropské identity 

   Cena Lux obrací pozornost k filmům, které se věnují aktuálním tématům evropské veřejné diskuse, a staví tak pomyslné mosty mezi lidmi z celé Evropy. Skrze vybrané filmy se do širšího povědomí dostávají některé důležité sociální a politické otázky dneška, ale zároveň se v nich odráží i krása a bohatost evropské kinematografie.

   V roce 2020 se Cena LUX mění na LUX – evropskou filmovou cenu diváků. Nová cena by měla podpořit zájem občanů o politiku mimo jiné tím, že dá evropským divákům příležitost hlasovat pro své oblíbené filmy, a stát se tak aktivními protagonisty soutěže. Záměrem je ale také vtáhnout diváky do debaty o Evropě, umožnit jim „emoční zážitek Evropy“ při sledování inspirativních evropských filmů.