Dotazy občanů (Ask EP) 

Pokud chcete získat více informací o činnostech, pravomocích a organizaci Evropského parlamentu, můžete se prostřednictvím níže přístupného kontaktního formuláře obrátit na Oddělení pro žádosti občanů o informace (Ask EP).

Odpovědi na Vaše otázky

Zde naleznete výběr posledních témat, na která se občané se zájmem ptají Evropského parlamentu, a naše odpovědi.

 • Nucená a dětská práce 

  Zhruba 27,6 miliónů lidí vykonává nucenou práci, a to včetně 3,3 miliónů dětí. 160 miliónů dětí se navíc stává obětí dětské práce (tedy prakticky jedno dítě z deseti). Oba fenomény bychom v různé míře našli ve všech světadílech. Evropská unie se v otázkách pracovního práva angažuje dlouhodobě v rámci ochrany lidských práv. Pomocí interní i externí politiky se snaží zajistit důstojné podmínky a ochranu před nucenou prací.

    
 • Minimální mzda v EU 

  Výši minimální mzdy si stanovuje každý členský stát sám, Evropská unie spíše vnitrostátní činnost podporuje a doplňuje. Výše minimální mzdy se napříč Unií značně liší, nejnižší je v Bulharsku a nejvyšší v Lucembursku.
  Lze je zajistit kolektivní smlouvou, zákonnou minimální mzdou nebo kombinací obojího. V roce 2022 přijala EU nová pravidla, která podporují přiměřené minimální mzdy a pomáhají zlepšit pracovní a životní podmínky zaměstnanců.

    
 • Změna klimatu 

  Atmosféra se otepluje, klima se mění a ekosystémy jsou v ohrožení. Situace je rok od roku horší. Evropská unie přijímá celou řadu opatření, aby nasměrovala hospodářství a společnost na udržitelnou cestu a dlouhodobě byla schopná chránit jak občany, tak i životní prostředí.
  Proto se boj proti klimatu odráží také v unijním rozpočtu.

    
 • Lesní požáry a politika lesnictví 

  V posledních letech čelila řada zemí po celém světě obzvlášť silným a rozsáhlým lesním požárům.
  V Evropské unii spadá ochrana lesů primárně do kompetence jednotlivých států. K předcházení lesním požárům i hašení však přispívá různými způsoby i Unie, jednak finančními prostředky, jednak prostřednictvím svých mechanismů.

    
 • Genderová rovnost 

  Prosazovat rovná práva je především úkolem jednotlivých států, jelikož ty rozhodují o otázkách spojených se zaměstnáním nebo sociální politikou. Evropská unie se nicméně za genderovou rovnost zasazuje také, tím spíše, že jde o jedno ze základních práv občana EU. Snaží se proto dbát na genderovou rovnost ve všech ohledech.

    
 • Kontaktujte nás, pokud byste si přáli dostat některou z uvedených odpovědí v jiném úředním jazyce EU.