Fakta a čísla o Evropské unii 

Fakta a čísla o Evropské unii byla poprvé vydána v roce 1979 pro první přímé parlamentní volby. Jejich cílem je poskytnout laické veřejnosti věcný, stručný a přesný přehled o institucích a politikách Evropské unie a o úloze, kterou v jejich vývoji hraje Evropský parlament.

Fakta a čísla sestávají z pěti kapitol:

Kapitola „Systém fungování Evropské unie“ se zaměřuje na historický vývoj EU, jednotlivé smlouvy, její právní systém, rozhodovací postupy, orgány a instituce a financování.

Kapitola „Hospodářství, věda a kvalita života“ vysvětluje zásady vnitřního trhu a ochrany spotřebitelů a veřejného zdraví, popisuje různé politiky EU, jako jsou politiky v sociální oblasti, v oblasti zaměstnanosti, průmyslu, výzkumu, energetiky a životního prostředí, nastiňuje souvislosti hospodářské a měnové unie (HMU) a vysvětluje, jakým způsobem jsou koordinovány a kontrolovány politiky v oblasti hospodářské soutěže a daňové a hospodářské politiky.

Kapitola „Soudržnost, růst a pracovní příležitosti“ vysvětluje, jak EU řeší různé vnitřní politiky: regionální politiku a politiku soudržnosti, zemědělství a rybolov, dopravu a cestovní ruch, jakož i kulturu, vzdělávání a sport.

Kapitola „Občané: základní práva, bezpečnost a spravedlnost“ popisuje individuální a kolektivní práva, včetně Listiny základních práv, jakož i svobodu, bezpečnost a spravedlnost, včetně přistěhovalectví a azylu, a soudní spolupráci.

Kapitola „Vnější vztahy EU“ se zaměřuje na zahraniční politiku, bezpečnostní a obranné politiky, vnější obchodní vztahy a rozvojovou politiku, prosazování lidských práv a demokracie, rozšíření a vztahy se státy, které přímo nesousedí s EU.

Fakta a čísla vypracovaná jednotlivými tematickými sekcemi a oddělením pro podporu správy ekonomických záležitostí jsou k dispozici ve 24 jazycích. Online verze Fakt a čísel je v průběhu celého roku pravidelně revidována a aktualizována, jakmile Parlament přijme významný postoj nebo politiku.

fact-sheet Background    
 

Fakta a čísla o Evropské unii

Pokud hledáte skvělý přehled o politikách EU a o úloze Parlamentu v rámci těchto politik, tak toto je místo, kde můžete začít. Fakta a čísla jsou stručná, avšak poskytují úplný přehled a jsou pravidelně aktualizována.

S veškerými dotazy se prosím obracejte na oddělení pro koordinaci redakčních a komunikačních činností