Pracovní příležitosti: jak se přihlásit 

Parlament zaměstnává pracovníky a pracovnice za různých smluvních podmínek podle toho, jak byli vybráni a jakou vykonávají práci: mohou to být úředníci a úřednice, dočasní zaměstnanci a zaměstnankyně, smluvní zaměstnanci a zaměstnankyně a akreditovaní parlamentní asistenti a asistentky. Zde se dočtete více informací.

  • O veškerých pracovních příležitostech v Evropském parlamentu se můžete dozvědět prostřednictvím platformy APPLY4EP, kde se o ně můžete i ucházet.

    Pokud máte zájem pracovat v Evropském parlamentu, můžete prostřednictvím platformy APPLY4EP rovněž zaslat spontánní přihlášku.

    Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v souladu s nařízením (EU) 2018/1725.

    Parlament má také každý rok dvě pětiměsíční období stáží.