Til din rådighed 

De europæiske traktater har givet Europa-Parlamentet, EU's eneste direkte valgte organ, en bred vifte af beføjelser. I de følgende afsnit kan du få mere at vide om arbejdsgangene.

Hold dig informeret 

Er det, som om der er langt til Europa-Parlamentet derfra, hvor du bor? Hold dig informeret om, hvad der sker i Europa-Parlamentet, via vores informationssider og dokumenttjenester. Du kan også kontakte vores forbindelseskontor i dit land, hvor alt muligt er til rådighed på dit eget sprog.

Bliv hørt 

Er der noget, du gerne vil sige? Så kom frem med det. Skriv til Europa-Parlamentet, hvis du mener, at EU-lovgivningen ikke bliver overholdt der, hvor du bor, eller kontakt Den Europæiske Ombudsmand, hvis du har brug for en mægler. Du kan også opfordre direkte til, at der udarbejdes nye love, ved at iværksætte et borgerinitiativ sammen med andre.

Arbejd sammen med os 

Er du interesseret i at opleve Europa-Parlamentet indefra, f.eks. ved at arbejde for det? Undersøg mulighederne for at blive vores kollega, blive praktikant hos os eller deltage i et studiebesøg.

Gennemsigtighed og etik 

Fordi Europa-Parlamentet får stadig større betydning og indflydelse, er det mere vigtigt nu end nogensinde før, at det repræsenterer de europæiske borgeres interesser på en fuldstændig åben og gennemsigtig måde. Lær mere om, hvordan vi arbejder.

atyourservice_home_large    
 

Besøg Parlamentet

Kom selv og se, hvordan forslag bliver til lovgivning, og hvor din MEP har et ord at skulle have sagt om Europas fremtid. Vi tilbyder en række aktiviteter i Bruxelles og Strasbourg, så der altid vil være noget af interesse, uafhængigt af om du kommer alene, med din familie eller i en gruppe.

Om Parlamentet

Europa-Parlamentet er et vigtigt forum for politisk debat og beslutningstagning på EU-plan. Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges direkte af vælgerne i alle medlemsstater til at repræsentere vælgernes interesser.

Adgang til dokumenter

Alle unionsborgere har ret til aktindsigt i dokumenter fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen. Europa-Parlamentet giver direkte adgang til størstedelen af sine dokumenter i elektronisk form.

Aftaler og tilskud

Ifølge finansforordningen vedrørende Den Europæiske Unions almindelige budget er Europa-Parlamentet forpligtet til at udbyde kontrakter om køb af varer og tjenesteydelser offentligt.