Det europæiske borgerinitiativ 

Har du konkrete idéer til, hvordan EU kan forbedres? Det europæiske borgerinitiativ er et redskab, der blev indført med Lissabontraktaten, og som giver folk mulighed for at anmode Europa-Kommissionen om at foreslå lovgivning eller andre foranstaltninger inden for dens kompetenceområder.

Gå sammen med borgere fra andre EU-lande og søg støtte til dine forslag. Hvis det lykkes dig at få nok folk i EU til at støtte din idé, kan du drøfte den med Europa-Kommissionen, og du vil blive bedt om at fremlægge din idé for Europa-Parlamentet. Herefter beslutter Kommissionen, om og hvilke foranstaltninger der skal træffes.

Arrangørerne af et initiativ skal omfatte mindst syv EU-borgere med bopæl i mindst syv forskellige medlemsstater. De har ét år til at opnå støtte fra en million mennesker fra mindst syv EU-lande. I hvert EU-land skal der indsamles et minimumsantal underskrifter.

Underskrifter kan indsamles på papir eller online og skal kontrolleres af de kompetente myndigheder i de respektive medlemsstater.

Når minimumsantallet af underskrifter er nået, vil arrangørerne blive indbudt til en høring i Europa-Parlamentet, hvor de kan fremlægge deres idéer. Parlamentet kan derefter beslutte at drøfte idéerne yderligere og vedtage en beslutning herom.

Kommissionen har seks måneder til at undersøge vellykkede initiativer og beslutte, hvordan den vil handle. Europa-Parlamentet kan derefter vurdere de foranstaltninger, som Kommissionen har truffet.

Der kan findes flere oplysninger på webstedet for europæiske borgerinitiativer. Her er der mere information om, hvad arrangørerne skal gøre og en database over igangværende og afsluttede initiativer.


Yderligere oplysninger:

Reguleringsmæssig ramme

https://europa.eu/citizens-initiative/how-it-works/regulatory-framework_da