Det europæiske borgerinitiativ 

Fra den 1. april 2012 har unionsborgerne et helt nyt værktøj, så de kan deltage i udformningen af EU-politik. Borgerinitiativet, der er indført ved Lissabontraktaten, indebærer, at en million borgere fra mindst en fjerdedel af EU's medlemsstater kan opfordre Kommissionen til at foreslå lovgivning på områder, der falder inden for rammerne af dens beføjelser. Initiativtagerne til et borgerinitiativ – en borgerkomité bestående af mindst syv unionsborgere, der er bosat i mindst syv forskellige medlemsstater – har et år til at indsamle den nødvendige støtte. De kompetente myndigheder i hver medlemsstat skal attestere underskrifterne. Arrangører af succesfulde initiativer vil deltage i en høring arrangeret af Europa-Parlamentet. Kommissionen vil have 3 måneder til at behandle initiativet og beslutte, hvad der videre skal ske.

Proceduren

Saml 1 mio. underskrifter, og anmod EU om en ny lov - det står åbent for alle EU-borgere. Lyder det svært? Det er det ikke. Det er nemt at indgive dit initiativ, du skal bare følge disse syv trin
Men husk - initiativet skal omhandle et EU-relateret emne, som falder inden for Europa-Kommissionens beføjelser. Så det kan altså f.eks. ikke vedrøre traktatændringer. Det må heller ikke være noget krænkende, useriøst eller provokerende.
Er du ikke sikker på, om dit emne falder ind under Kommissionens ansvarsområde? Bare rolig. Det fortæller Kommissionen dig, inden du begynder at indsamle underskrifter.

trin #1- Dan en borgerkomité!

I skal være mindst syv personer, som bor i syv forskellige medlemsstater.
Komitéens medlemmer skal være EU-borgere og mindst 18 år gamle (16 år i Østrig). Ingen af de syv må være medlem af Europa-Parlamentet.
En komité kan ikke etableres af en organisation, men den kan godt støtte dit anliggende. Læs mere i forordningen (artikel 8).

trin #2 - Anmeld dit initiativ!

Og vent på grønt lys fra Europa-Kommissionen.
Du kan anmelde dit initiativ på et hvilket som helst af de 24 officielle EU-sprog.
Først skal du opgive nogle grundlæggende oplysninger: initiativets titel, et kort resumé af emneområdet, henvisning til de relevante traktatbestemmelser og kontaktoplysningerne for medlemmerne af din borgerkomité.
Kommissionen vender tilbage til dig inden for to måneder med svar på, om initiativet opfylder betingelserne. Dit initiativ vil blive offentliggjort i onlineregistret.
Læs mere i forordningen (artikel 10)

trin #3 - Begynd at indsamle underskrifter.

Du kan indsamle underskrifterne i papirform eller elektronisk. Kommissionen stiller open sourcesoftware gratis til rådighed til onlineindsamling.
Husk, at de data, du skal indsamle sammen med underskrifterne (navn, adresse og nationalitet), kan variere fra medlemsstat til medlemsstat.
Tjek de nationale krav.
Det er ikke nok at indsamle underskrifter i ét land. Du skal have underskrivere fra mindst en fjerdedel af medlemsstaterne. Da der for øjeblikket er 27 medlemsstater, betyder det, at du skal indsamle underskrifter fra mindst syv.
Du skal indsamle et minimum af underskrifter fra hver medlemsstat. Altså skal vi lave et lille regnestykke ...
Formularen er at gange antallet af valgte medlemmer i Europa-Parlamentet fra hvert land med 750 (side 10 i forordningen) .

trin #4 - Har du indsamlet 1 mio. underskrifter? Tillykke!

Fremsend underskrifterne til hvert af de relevante EU-lande. De kontrollerer nu underskrifternes gyldighed. Det modtager du en attest på fra hver af medlemsstaterne.
Læs mere i forordningen (artikel 18)

trin #5 - Er underskrifterne kontrolleret? Og ser alt fint ud? Send underskrifterne til Europa-
Kommissionen.

Du skal også oplyse om enhver støtte og finansiering, du har modtaget til initiativet. Kommissionen offentliggør alle disse oplysninger på sit websted.
Læs mere i forordningen (artikel 19)

trin #6 - Ordet er dit!

Du skal præsentere dit initiativ for Europa-Kommissionen og ved en offentlig høring i Europa-Parlamentet.
Læs mere om offentlige høringer i Parlamentet

trin #7 - Færdig!

Europa-Kommissionen vil informere dig om, hvad der nu skal ske. Kommissionen vil informere dig om, hvilke skridt den vil tage. Kommissionen vil holde processen gennemsigtig. Alle oplysninger vedrørende dit initiativ vil blive offentliggjort. Kommissionen kan foreslå en ny lov og sende den til Europa-Parlamentet og Rådet til godkendelse.

Minimum anta underskrifter per land 

 • Østrig 
  13.395 
 • Belgien 
  14.805 
 • Bulgarien 
  11.985 
 • Kroatien 
  8.460 
 • Cypern 
  4.230 
 • Tjekkiet 
  14.805 
 • Danmark 
  9.870 
 • Estland 
  4.935 
 • Finland 
  9.870 
 • Frankrig 
  55.695 
 • Tyskland 
  67.680 
 • Grækenland 
  14.805 
 • Ungarn 
  14.805 
 • Irland 
  9.165 
 • Italien 
  53.580 
 • Letland 
  5.640 
 • Litauen 
  7.755 
 • Luxembourg 
  4.230 
 • Malta 
  4.230 
 • Holland 
  20.445 
 • Polen 
  36.660 
 • Portugal 
  14.805 
 • Rumænien 
  23.265 
 • Slovakiet 
  9.870 
 • Slovenien 
  5.640 
 • Spanien 
  41.595 
 • Sverige 
  14.805 

Vigtige tal 

 • 1 initiativ
   

   
 • 1 offentlig høring 

   
 • 2 måneder til Kommissionen til at afgøre, om ECI er berettiget 

   
 • 3 måneder til kontrol 

   
 • 3 år - ECI-forordningen skal revideres af Kommissionen 

   
 • 7 lande, eller mere, skal levere underskrifter 

   
 • 7 udvalgsmedlemmer 

   
 • 12 måneder til at indsamle 

   
 • 18 år for at kunne stemme (16 år i Østrig) 

   
 • 24 sprog
   

   
 • 27 EU-medlemsstater 

   
 • 1.000.000 underskrifter 

   

Contact: