European elections     
 

EU-valget 

26. maj 2019 

Det næste EU-valg finder sted den 23.-26. maj 2019, hvor alle voksne EU-borgere har mulighed for at vælge, hvem der skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet. Vær med til at forme Europas fremtid og stem!

Det seneste valg til Europa-Parlamentet i 2014 var det største tværnationale valg, der nogensinde er blevet afholdt. Denne gang står der endnu mere på spil. Ved at stemme er du med til at beslutte, hvilken slags Europa vi vil få i de kommende år.

 EU-valget i maj 2019 vil få direkte konsekvenser for dit liv. Valget vil afgøre, hvordan EU i de kommende år skal tage hånd om de spørgsmål, der optager dig med hensyn til beskæftigelse, erhvervslivet, sikkerhed, migration og klimaforandringer.

 Vi er alle en del af Europa, og derfor bør vi træffe disse beslutninger i fælleskab. Så det er ikke kun vigtigt, at du stemmer, men også at din familie, venner, naboer og kolleger gør det. Fordi alle vinder, når alle stemmer.

Afgiv din stemme

Selv om der er nogle fælles regler for valget, kan visse aspekter variere fra land til land, f.eks. om det er muligt at brevstemme eller at afgive sin stemme fra udlandet.

 Specifikke oplysninger om kandidaterne og dit lokale valgsted vil blive offentliggjort efterhånden. De seneste oplysninger fås hos din nationale valgmyndighed.

 Hvis du bor i et andet EU-land, burde du kunne stemme på dit medlem af Europa-Parlamentet der. Hvis dit hjemland giver mulighed for at stemme fra udlandet, kan du i stedet afgive din stemme der. Spørg på din ambassade, om det er en mulighed. Du kan selvfølgelig kun stemme én gang. Du kan således stemme enten i dit hjemland eller i dit nye bopælsland, men ikke i begge.

Vi er nødt til at ændre Europa og gøre det mere effektivt ved at imødekomme borgernes bekymringer og bygge videre på det, vi allerede har opnået.

Europa-Parlamentets formand Antonio Tajani

     

Gå et skridt videre

Du kan gøre mere end blot at stemme. Du kan bidrage til at få flere til at stemme og sætte kursen for EU.

Tilmeld dig og vær med til at fremme demokratiet .

     

EU-valget

Find ud af hvordan EU-valget kommer til at foregå, og hvordan du kan stemme  i dit land eller fra udlandet.

     

Pressekit

Hvis du er journalist og skriver om valget, finder du alt, hvad du har brug for i vores pressekit .

     

Hvorfor bør du stemme ved EU-valget?

I løbet af de seneste år har Europa-Parlamentet gjort meget for at hjælpe med at forbedre en række aspekter af din tilværelse. Dette arbejde skal videreføres i den næste valgperiode. Se denne oversigt  og del de grunde, du finder mest væsentlige, med dine venner.

 EU er involveret i mange ting, lige fra styrkelse af handlen til forbrugerbeskyttelse og fremme af forskningen. EU er med til at ændre din by og din region. Find ud af, hvordan EU har gavnet dig .

Hvordan repræsenterer medlemmerne mig?

EU-valget handler om at vælge, hvem du ønsker der skal repræsentere dig som medlem af Europa-Parlamentet og forsvare dine interesser i EU. Medlemmerne er ikke blot med til at udforme og træffe afgørelse om ny lovgivning, de stemmer også om nye handelsaftaler, fører demokratisk tilsyn med EU-institutionerne, kontrollerer hvordan dine skattepenge bruges og anstiller undersøgelser af specifikke spørgsmål.

EU-valget i detaljer

Hvert femte år vælger EU's borgere, hvem der skal repræsentere dem i Europa-Parlamentet – den direkte valgte institution, der forsvarer deres interesser i beslutningsprocessen i EU. Der er forskellig praksis for afholdelsen af valg rundt om i EU, men samtidig findes der også visse fælles elementer. Her er en kort oversigt over, hvordan medlemmerne af Europa-Parlamentet (MEP'erne) vælges.

Hvor mange MEP'er vælges der fra hvert land?

Landefordelingen af mandaterne fremgår af EU-traktaterne. Der tages højde for befolkningstallet i de enkelte lande, samtidig med at de mindre lande råder over flere pladser, end de ville have gjort, hvis det alene var proportionalitetsprincippet, der var gældende. I øjeblikket strækker antallet af MEP'er sig fra seks for Malta, Luxembourg og Cypern til 96 for Tyskland.

Valgsystem

Ifølge reglerne bør der anvendes en form for forholdstalsvalg, når MEP'erne vælges. Dette system sikrer, at et parti, der får 20 % af stemmerne, også vil få omkring 20 % af de rådige mandater, således at både større og mindre politiske partier har mulighed for at sende repræsentanter til Europa-Parlamentet.

 Mange andre vigtige aspekter af valgproceduren fastlægges af de enkelte lande. Nogle deler for eksempel deres territorium op i flere regionale valgkredse, mens andre opererer med én enkelt valgkreds.

Valgdage

Der er forskellige stemmetraditioner i landene i EU, og hvert enkelt land kan selv fastlægge den præcise valgdag blandt de fire mulige, fra torsdag (hvor Nederlandene sædvanligvis afholder valg) til søndag (hvor de fleste lande afholder valg).

Hvem stiller op ved valget?

Det er de politiske partier i de enkelte lande, der opstiller kandidater til valget, men når først MEP'erne er blevet valgt, vælger de fleste at indgå i en tværnational politisk gruppe. De fleste nationale partier er knyttet til et europæisk politisk parti (se nedenfor for yderligere oplysninger), og et af de store spørgsmål på valgaftenen er, hvilken af disse europæiske grupperinger der vil få størst indflydelse i den kommende valgperiode.

Indflydelse på, hvem der skal stå i spidsen for Kommissionen

Til valget i 2014 nominerede de store europæiske politiske partier for første gang spidskandidater til formandsposten for Europa-Kommissionen, EU's udøvende organ. Kandidaten fra Det Europæiske Folkeparti fik posten som formand for Kommissionen efter at have opnået godkendelse fra det nyvalgte Parlament.

 Ved at stemme ved EU-valget fik borgerne således også indflydelse på, hvem der skulle være ansvarlig for at foreslå og gennemføre EU-politikker.

 De europæiske politiske partier forventes også at foreslå deres spidskandidater til valget i 2019.

Europæiske politiske partier

Et politisk parti på EU-niveau er sammensat af nationale partier og enkeltpersoner, og er repræsenteret i flere forskellige medlemsstater. Det er de nationale partier, der stiller op ved valget til Europa-Parlamentet, men de er ofte knyttet til et europæisk politisk parti, og efter valget vælger de som regel at indgå i en politisk gruppe i Europa-Parlamentet med ligesindede partier fra deres politiske familie.