EU-valget: din mulighed for at blive hørt 

Det kommende valg til Europa-Parlamentet fra den 6. til den 9. juni 2024 giver dig mulighed for at bruge din stemme og være med til at beslutte, i hvilken retning EU skal bevæge sig.

Ved at stemme til europaparlamentsvalget udøver du din demokratiske ret til at deltage i beslutninger om Europas fremtid, men du giver også Parlamentet den legitimitet, det har brug for til at udføre sine opgaver.

Tjek hjemmesiden for valget til Europa-Parlamentet for at få flere oplysninger om, hvordan valget fungerer, og tilmeld dig for at få påmindelser om at stemme.

Derfor er valget til Europa-Parlamentet vigtigt

EU-valg handler om at beslutte, hvem du ønsker skal forsvare dine interesser i EU. MEP'erne er ikke blot med til at udforme og vedtage nye love, de stemmer også om handelsaftaler, ser de andre institutioner efter i sømmene, kontrollerer at EU's pengemidler bliver brugt korrekt samt foranstalter undersøgelser af særlige forhold. Find ud af, hvilke MEP'er der for tiden repræsenterer dit land.

Ved at stemme til EU-valget udøver du din demokratiske ret til at deltage i beslutningstagningen om Europas fremtid og giver Parlamentet den legitimitet, det har brug for til at løse sine opgaver.

Valg til Europa-Parlamentet finder sted hvert femte år og er den største tværnationale valghandling i verden. Efter valget stemmer Parlamentet om at vælge den nye formand for Europa-Kommissionen, som er EU's udøvende magt, og om at godkende det samlede hold af kommissærer.

Ved det seneste valg i maj 2019 steg valgdeltagelsen betydeligt, til et EU-gennemsnit på mere end 50 %. Parlamentet førte en upartisk oplysningskampagne, der opfordrede folk til at stemme. Kampagnen førte til skabelsen af netværket sammen-om.eu, der har til formål at fremme aktiv deltagelse i demokratiet i Europa.

Fællesskabet bag sammen-om.eu har nu forpligtet sig til at inspirere så mange borgere som muligt til at stemme ved valget til Europa-Parlamentet i 2024. Tilmeld dig her for at være med!

Hvordan valget foregår

Der gælder visse fælles regler for valget, men en række forhold varierer fra land til land, f.eks. reglerne for at brevstemme eller stemme fra udlandet.

Valgdatoerne kan også variere. Valget begynder normalt en torsdag (den dag, hvor Nederlandene normalt stemmer) og slutter på en søndag (hvor de fleste lande afholder valg).

Antallet af medlemmer, der vælges i hvert land, afhænger af befolkningens størrelse, idet dog små lande er tildelt flere pladser, end de ville få ved en strengt proportionel fordeling. På nuværende tidspunkt varierer de nationale antal af MEP'er fra 6 for hhv. Malta, Luxembourg og Cypern til 96 for Tyskland.

Det er de politiske partier i de enkelte lande, der går til valg, men indvalgte MEP'er vælger som regel at indgå i en tværnational politisk gruppe. De fleste nationale partier er tilknyttet et tværeuropæisk politisk parti.

Find ud af mere om valgreglerne i de enkelte EU-lande.