HVAD ER EUROBAROMETER? 

Siden 1973 har de europæiske institutioner regelmæssigt bestilt opinionsundersøgelser, Eurobarometer, i alle EU's medlemsstater.

I 2007 lancerede Europa-Parlamentet sin egen særlige Eurobarometerserie. Disse undersøgelser omfatter en bred vifte af emner, der fokuserer på borgernes opfattelse af og forventninger til EU's indsats, og de vigtigste udfordringer, som Unionen står over for. Undersøgelserne er også en detaljeret måling af borgernes holdninger til EU og Europa-Parlamentet, samtidig med at der holdes et vågent øje med, hvad borgerne mener om valget til Europa-Parlamentet. Da denne proces løber over flere år, giver analysen af resultaterne et detaljeret indblik i tendenser og udviklingen i den offentlige opinion om europæiske spørgsmål, både nationalt og på et sociodemografisk niveau.

VALG TIL EUROPA-PARLAMENTET

Europa-Parlamentets Eurobarometer omfatter en særlig række undersøgelser, der foretages med henblik på valget til Europa-Parlamentet. De fokuserer på europæernes holdninger i tiden op til valget til Europa-Parlamentet og måler europæernes interesse for valget og deres synspunkter om det europæiske projekt. Detaljerede analyser, der gennemføres efter valget i kølvandet på valget til Europa-Parlamentet, kompletterer dette vigtige bidrag og gør det muligt bedre at forstå EU-borgernes stemmeadfærd.

PARLEMETER

Parlemeter er en årlig Eurobarometer-undersøgelse, som Europa-Parlamentet siden 2007 har bestilt i alle EU-medlemsstater. Den fokuserer på europæernes syn på Europa-Parlamentet. Undersøgelserne måler Parlamentets image og rolle, og hvor meget borgerne kender til det. Parlemetret følger også offentlige udtalelser om EU-medlemskab og fordelene heraf, borgernes følelse af identitet, europæisk versus nationalt statsborgerskab, politiske prioriteter og værdier.

SÆRLIGE UNDERSØGELSER

Parlamentet anvender også Eurobarometer-undersøgelser til at vurdere den offentlige mening om specifikke emner, enten med fokus på særlige sociodemografiske grupper såsom unge i Europa, eller i tilknytning til institutionens aktivitet, f.eks. ligestilling eller den sociale og økonomiske krise.  Nogle publikationer i denne kategori er forbeholdt historiske tendenser, der følger de vigtigste ændringer i den europæiske offentlige opinion siden 1973.  Præsenteret på en tidslinje viser disse data europæernes opfattelse af EU i forbindelse med de vigtigste institutionelle, politiske, økonomiske og sociale skridt i EU's historie.

PLENARY INSIGHTS

På hver plenarforsamling forsynes medlemmerne med et udvalg af de seneste oplysninger fra Eurobarometer om centrale emner med det formål at hjælpe medlemmerne i deres politiske aktiviteter og kommunikationsaktiviteter ved rettidigt og relevant at danne grundlag for debatten. Denne del samler alle hidtil offentliggjorte udgaver af dette nyhedsbrev.

Our last publications  

År: 
-
Type:Plenary Insights  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Type:Plenary Insights  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Type:Særlige Undersøgelser  

The report aims to sketch a portrait of European youth today, employing data collected throughout different opinion surveys conducted between November 2019 and June 2021.

År: 
-
Type:Plenary Insights  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Type:Særlige Undersøgelser  

Conducted in June 2021, this public opinion survey gathers insights about young people's attitudes and behaviors in respect of politics, political engagement and the EU.

År: 
-
Type:Plenary Insights  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Type:Særlige Undersøgelser  

Eurobarometer survey published ahead of the SOTEU 2021 shows public support for transparency and effective control of EU funds disbursed in the framework of the NextGenerationEU program.

År: 
-
Type:Plenary Insights  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.

År: 
-
Type:Plenary Insights  

Plenary Insights is a monthly newsletter aiming at providing public with the most recent Eurobarometer data on key topics of the current plenary agenda.