TÆTTERE PÅ BORGERNE, TÆTTERE PÅ VALGET 

Parlamentets eurobarometerundersøgelse fra foråret 2019, som blev gennemført tre måneder forud for valget til Europa-Parlamentet, viser fortsat solid opbakning til Den Europæiske Union. Den europæiske følelse af samhørighed synes usvækket til trods for – og i tilfælde som den vedvarende brexit-saga måske endda på grund af – de seneste års tumult. 68 % af de adspurgte i EU27 mener, at deres lande har haft gavn af at være en del af EU.

En fast og stabil opbakning til det europæiske projekt, kontrasteret med den vedvarende fornemmelse af at tingene går den forkerte vej, danner baggrunden for, at EU-valget bliver det oplagte tidspunkt, hvor borgerne i hele Europa har afgørende mulighed for til at beslutte, hvilken Europæisk Union de ønsker at leve i.

Samtidig står afstemningen over for den udfordring, at den offentlige mening er mere opsplittet end nogensinde, og at et temmelig stort antal vælgere endnu ikke har besluttet sig.

Undersøgelsen afdækker gennem en række valgrelaterede spørgsmål ikke blot, at europæerne er begyndt at skrive valgdatoen i kalenderen, men også at de i tiltagende grad fornemmer, at deres stemme rent faktisk kan have en indvirkning på EU's fremtid.

Slaget om aktiv valgdeltagelse ved det næste valg til Europa-Parlamentet kan på denne baggrund endnu ikke siges at være vundet. En tredjedel af befolkningen svinger under indtryk af et prioritetsmønster i stadig forandring mellem uvished om og moderat sandsynlighed for, at de vil stemme.

I øjeblikket ligger den økonomiske situation og beskæftigelsesudsigterne EU-borgerne mest på sinde, mens migrationsspørgsmål ikke er så aktuelle som for seks måneder siden – og klimaforandringer og miljøbeskyttelse rykker stadig højere op på prioritetslisten til dette valg.

Den primære grund til at stemme til EU-valget er for 44% af europæerne, at det er "deres pligt" som borger. Mere end en femtedel af de adspurgte angiver herudover fem andre grunde, der alle er knyttet til deltagelse i det demokratiske liv: De adspurgte stemmer, fordi de normalt stemmer ved politiske valg, og fordi de føler sig som borgere i Den Europæiske Union. Ligeså vigtige motivationer til at stemme for de adspurgte er, at de føler at kunne ændre noget ved at stemme til EU-valget, og fordi de gerne vil støtte den Europæiske Union eller et politisk parti.