Spring 2021 survey 

Resiliens og genopretning: Den offentlige opinion et år inde i pandemien

En særlig Eurobarometer-undersøgelse, der blev gennemført for Europa-Parlamentet mellem marts og april 2021, viser, hvordan covid-19-pandemien i stigende grad påvirker borgernes privatliv og finansielle situation. Otte ud af ti respondenter er klar over EU's indsats for at tackle pandemien, og folkesundheden, bekæmpelsen af fattigdom og genoptagelsen af økonomien står øverst på borgernes prioriteter for Europa-Parlamentets dagsorden. Overordnet set bekræfter EP's Eurobarometer i foråret, at der er solid støtte til Den Europæiske Union under hele pandemien, og at der er bred enighed om, at globale udfordringer såsom covid-19-pandemien bedst håndteres på EU-plan.

De vigtigste resultater:

  • Ved udgangen af første kvartal 2021 har 31 % af europæerne allerede oplevet en negativ indvirkning på deres personlige finansielle situation under pandemien. Yderligere 26 % forventer, at dette stadig vil ske.
  • Alligevel mener de fleste respondenter (58 %), at de sundhedsmæssige fordele ved begrænsningsforanstaltninger i deres land opvejer de økonomiske skader, de måtte have forårsaget.
  • Europæerne er meget bevidste om Den Europæiske Unions indsats for at bekæmpe covid-19-pandemien: otte ud af ti europæere har hørt, set eller læst om sådanne handlinger — og næsten halvdelen af alle borgere (48 %) ved, hvad disse foranstaltninger er.
  • Trods kortvarige udsving og nationale variationer er de generelt positive vurderinger af EU's image fortsat på et af deres højeste niveauer i mere end ti år. I gennemsnit i EU har næsten hver anden borger (48 %) et positivt billede af EU.
  • 74 % af europæerne ønsker, at EU får flere kompetencer til at håndtere kriser såsom covid-19-pandemien, herunder 28 %, som er "helt enige".
  • Adspurgt specifikt om deres forventninger til Europa-Parlamentet ønsker borgerne, at deres valgte medlemmer giver folkesundheden absolut førsteprioritet (49 %). Dette efterfølges af kampen mod fattigdom og social udstødelse (39 %), foranstaltninger til støtte for økonomien og skabelse af nye arbejdspladser (39 %) samt bekæmpelse af klimaændringer (34 %).