Priser 

Europa-Parlamentet deltager ikke blot i lovgivningsprocessen, men ynder også at fremme gode tiltag. Hvert år udsteder Parlamentet fire priser som et tegn på anerkendelse for toppræstationer inden for menneskerettigheder, film, ungdomsprojekter og borgersind. Uddelingen af de fire priser udgør en mulighed for at rette opmærksomheden mod de mennesker, som arbejder hårdt for at gøre vores verden en lille smule bedre, og tilskynde andre til at følge deres eksempel.

 • Den Europæiske Borgerpris – Anerkendelse af en særlig indsats. 

  Europa-Parlamentet uddeler hvert år en pris kaldet "Den Europæiske Borgerpris". Prisen tildeles som anerkendelse af en særlig præstation inden for følgende områder:

  • Projekter, der fremmer bedre gensidig forståelse og tættere integration mellem borgere i medlemsstaterne eller letter grænseoverskridende eller tværnationalt samarbejde i Den Europæiske Union.
  • Projekter, der indebærer langsigtet, grænseoverskridende eller tværnationalt kulturelt samarbejde og dermed bidrager til at styrke den europæiske ånd.
  • Projekter i forbindelse med det aktuelle europæiske år (hvis det er relevant). 
  • Projekter, der giver konkret udtryk for de værdier, der er forankrede i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Borgere, grupper af borgere, foreninger eller organisationer kan søge om den europæiske borgerpris for projekter, de har gennemført, eller kan indstille en anden borger, gruppe, forening eller organisation til prisen.

  Europa-Parlamentets medlemmer har ret til at indstille kandidater – én kandidat pr. medlem hvert år.

  Rekordstort antal ansøgninger til 2020-udgaven af Den Europæiske Borgerpris

   Blandt de 266 ansøgninger fra alle medlemsstater omfattede projekterne emner som miljøbeskyttelse, bekæmpelse af desinformation og bekæmpelse af coronavirus.

   Der skal lyde en stor tak til alle ansøgere og til alle, der har indstillet en kandidat.

   De nationale juryer vil nu vurdere alle ansøgningerne og udvælge højst fem projekter, som sendes til Komitéen, der træffer afgørelse om de endelige vindere (én pr. medlemsstat).

   Hold øje med de næste trin i proceduren ved jævnligt at kigge forbi dette websted.

  Yderligere oplysninger:

    
 • Sakharov-prisen for tankefrihed 

  Sakharov-prisen gives som en anerkendelse af en særlig præstation inden for et af følgende områder:

  • forsvar for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder
  • især ytringsfriheden,
  • beskyttelse af mindretals rettigheder, overholdelse af folkeretten,
  • udvikling af demokrati og gennemførelse af retsstatslige forhold.
     
  • Den Europæiske Karlspris for Unge - for alle særligt motiverede unge europæere 

   Sigtet med Den Europæiske Karlspris for Unge er at fremme udviklingen af en europæisk bevidsthed blandt unge og opmuntre dem til at deltage i det europæiske integrationsprojekt. Prisen gives til projekter iværksat af unge, som bidrager til forståelse, fremmer udviklingen af en fælles europæisk identitet og giver praktiske eksempler på europæere, der lever sammen i et fællesskab.

   Prisen uddeles af Europa-Parlamentet og Stiftelsen for den Internationale Karlspris i Aachen, og præmien for det bedste projekt er 5 000 EUR, andenpræmien 3 000 EUR og tredjepræmien 2 000 EUR. Som en del af præmien besøger de tre prisvindere Europa-Parlamentet (i Bruxelles eller i Strasbourg). Repræsentanter for alle de 28 udvalgte nationale projekter vil blive inviteret på en firedages tur til Aachen i Tyskland.

   Priserne for de tre bedste projekter bliver overrakt af Europa-Parlamentets formand og en repræsentant for Stiftelsen for den Internationale Karlspris i Aachen.

     
  • LUX-prisen – fremme af kulturen og den europæiske identitet 

   LUX Prize has been building bridges across Europe, by shedding light on films that go to the heart of the European public debate. The selected films raise awareness about some of today’s main social and political issues, and they reflect the beauty and diversity of European cinema.

   As of 2020 the LUX Prize transforms into the LUX – the European Audience Film Award. The new award aims at strengthening ties between politics and citizens, not merely by inviting European audiences to become active protagonists when voting on their favourite films. The aim is also to get audiences engaged in debates about Europe, in ‘living Europe’ emotionally by watching inspiring European films.