Priser 

Europa-Parlamentet deltager ikke blot i lovgivningsprocessen, men ynder også at fremme gode tiltag. Hvert år udsteder Parlamentet fire priser som et tegn på anerkendelse for toppræstationer inden for menneskerettigheder, film, ungdomsprojekter og borgersind. Uddelingen af de fire priser udgør en mulighed for at rette opmærksomheden mod de mennesker, som arbejder hårdt for at gøre vores verden en lille smule bedre, og tilskynde andre til at følge deres eksempel.

 • Den Europæiske Karlspris for Unge - for alle særligt motiverede unge europæere 

  Sigtet med Den Europæiske Karlspris for Unge er at fremme udviklingen af en europæisk bevidsthed blandt unge og opmuntre dem til at deltage i det europæiske integrationsprojekt. Prisen gives til projekter iværksat af unge, som bidrager til forståelse, fremmer udviklingen af en fælles europæisk identitet og giver praktiske eksempler på europæere, der lever sammen i et fællesskab.

  Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö myöntävät yhdessä vuosittain palkinnon. Parhaan hankkeen palkinto on 75000 euroa, toinen palkinto on 5 000 euroa ja kolmas palkinto on 2 500 euroa. Osana palkintoa kolme parasta osallistujaa saavat kutsun vierailulle Euroopan parlamenttiin (Brysseliin tai Strasbourgiin). Kaikkien 27 valitun kansallisen hankkeen edustajat kutsutaan nelipäiväiselle vierailulle Aacheniin Saksaan.

  Priserne for de tre bedste projekter bliver overrakt af Europa-Parlamentets formand og en repræsentant for Stiftelsen for den Internationale Karlspris i Aachen.

    
 • Den Europæiske Borgerpris 

  Den Europæiske Borgerpris er en anerkendelse af initiativer, der bidrager til europæisk samarbejde og fremme af fælles værdier.

   Der indkom i 2023 i alt 216 ansøgninger. De vedrørte vidt forskellige emner, f.eks. skabelsen af en skulpturpark om menneskerettigheder på en skole, udarbejdelsen af en EU-sangbog og et solidaritetsinitiativ af en gruppe frivillige, der arbejder utrætteligt for at hjælpe medborgere berørt af ødelæggende oversvømmelser, og meget mere.

   Prisen går til projekter, der organiseres af personer eller organisationer, som arbejder for:

  • Gensidig forståelse og tættere integration mellem borgerne i EU
  • Tværnationalt samvirke, der styrker den europæiske samhørighedsfølelse
  • EU's værdier og grundlæggende rettigheder

  Individuelle borgere, grupper, foreninger og organisationer kan ansøge om prisen eller indstille et projekt. MEP'er kan også indstille nogen til prisen.

  Den Europæiske Borgerpris uddeles ikke i 2024 på grund af valget til Europa-Parlamentet.


  Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til CitizensPrize@ep.europa.eu.


  Yderligere oplysninger:

    
 • Sakharov-prisen for tankefrihed 

  Sakharov-prisen gives som en anerkendelse af en særlig præstation inden for et af følgende områder:

  • forsvar for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder
  • især ytringsfriheden,
  • beskyttelse af mindretals rettigheder, overholdelse af folkeretten,
  • udvikling af demokrati og gennemførelse af retsstatslige forhold.
     
  • LUX-publikumsprisen: støtter kulturen og forbinder europæerne 

   Siden 2007 har Europa-Parlamentets LUX-filmpris bygget broer i hele Europa ved at kaste lys over film, der går til kernen af den europæiske offentlige debat.

   I september 2020 blev LUX-filmprisen til LUX -publikumsprisen. Den blev lanceret samtidig af Europa-Parlamentet og European Film Academy i partnerskab med Kommissionen og Europa Cinemas

   Den nye pris har til formål at styrke båndene mellem borgerne og deres politiske repræsentanter, idet man indbød den europæiske offentlighed til at indgå i den største filmjury i Europa og stemme om deres favoritfilm. Målet er også at få publikum ind i biografer for at se inspirerende europæiske film og tilskynde dem til at deltage i debatter om Europa. De valgte film sigter mod at skabe opmærksomhed om nogle af Europas sociale, politiske og historiske spørgsmål og afspejler den europæiske filmkunsts pragt og mangfoldighed.

   Vinderfilmen udvælges i fællesskab af publikum og medlemmer af Europa-Parlamentet (hver gruppe tegner sig for 50 % af stemmerne).

   Yderligere oplysninger om den aktuelle udgave findes på: luxaward.eu.