Priser 

Europa-Parlamentet deltager ikke blot i lovgivningsprocessen, men ynder også at fremme gode tiltag. Hvert år udsteder Parlamentet fire priser som et tegn på anerkendelse for toppræstationer inden for menneskerettigheder, film, ungdomsprojekter og borgersind. Uddelingen af de fire priser udgør en mulighed for at rette opmærksomheden mod de mennesker, som arbejder hårdt for at gøre vores verden en lille smule bedre, og tilskynde andre til at følge deres eksempel.

 • Den Europæiske Borgerpris – Anerkendelse af en særlig indsats. 

  Europa-Parlamentet uddeler hvert år en pris kaldet "Den Europæiske Borgerpris". Prisen tildeles som anerkendelse af en særlig præstation inden for følgende områder:

  • Projekter, der fremmer bedre gensidig forståelse og tættere integration mellem borgere i medlemsstaterne eller letter grænseoverskridende eller tværnationalt samarbejde i Den Europæiske Union.
  • Projekter, der indebærer langsigtet, grænseoverskridende eller tværnationalt kulturelt samarbejde og dermed bidrager til at styrke den europæiske ånd.
  • Projekter i forbindelse med det aktuelle europæiske år (hvis det er relevant).
  • Projekter, der giver konkret udtryk for de værdier, der er forankrede i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Borgere, grupper af borgere, foreninger eller organisationer kan søge om den europæiske borgerpris for projekter, de har gennemført, eller kan indstille en anden borger, gruppe, forening eller organisation til prisen.

  Europa-Parlamentets medlemmer har ret til at indstille kandidater – én kandidat pr. medlem hvert år.

  For at ansøge eller nominere andre kan du trykke HER

  Frist for indlevering af projekter forlænget til den 29. april 2021!  (23:59, Bruxelles-tid)


  Yderligere oplysninger:

    
 • Sakharov-prisen for tankefrihed 

  Sakharov-prisen gives som en anerkendelse af en særlig præstation inden for et af følgende områder:

  • forsvar for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder
  • især ytringsfriheden,
  • beskyttelse af mindretals rettigheder, overholdelse af folkeretten,
  • udvikling af demokrati og gennemførelse af retsstatslige forhold.
     
  • Den Europæiske Karlspris for Unge - for alle særligt motiverede unge europæere 

   Sigtet med Den Europæiske Karlspris for Unge er at fremme udviklingen af en europæisk bevidsthed blandt unge og opmuntre dem til at deltage i det europæiske integrationsprojekt. Prisen gives til projekter iværksat af unge, som bidrager til forståelse, fremmer udviklingen af en fælles europæisk identitet og giver praktiske eksempler på europæere, der lever sammen i et fællesskab.

   Euroopan parlamentti ja Aachenin kansainvälisen Kaarle Suuri -palkinnon säätiö myöntävät yhdessä vuosittain palkinnon. Parhaan hankkeen palkinto on 75000 euroa, toinen palkinto on 5 000 euroa ja kolmas palkinto on 2 500 euroa. Osana palkintoa kolme parasta osallistujaa saavat kutsun vierailulle Euroopan parlamenttiin (Brysseliin tai Strasbourgiin). Kaikkien 27 valitun kansallisen hankkeen edustajat kutsutaan nelipäiväiselle vierailulle Aacheniin Saksaan.

   Priserne for de tre bedste projekter bliver overrakt af Europa-Parlamentets formand og en repræsentant for Stiftelsen for den Internationale Karlspris i Aachen.

     
  • LUX-prisen – fremme af kulturen og den europæiske identitet 

   LUX-prisen har været med til at skabe samhørighed på tværs af Europa ved at rette projektørlyset mod film, der er med til at præge den europæiske offentlige debat. De nominerede film skaber opmærksomhed om nogle af tidens vigtigste sociale og politiske spørgsmål og afspejler den europæiske filmkunsts pragt og mangfoldighed.

   Fra og med 2020 er LUX-prisen blevet til "LUX-prisen – den europæiske publikumsfilmpris". Den nye pris har til formål at styrke båndene mellem politik og borgere. Det sker ikke blot ved at anspore de europæiske biografgængere til selv at spille en rolle ved at stemme på deres foretrukne film, men også ved at engagere dem i debatten om Europa og sætte dem i stand til at "opleve Europa" på et følelsesmæssigt plan gennem inspirerende europæiske film.