Dialog med religiøse og konfessionsløse organisationer (Artikel 17 i TEUF) 

I nutidens mangfoldige Europa yder mange forskellige kirker, religioner og filosofiske organisationer et vigtigt bidrag til samfundet. EU-institutionerne er forpligtede til at opretholde en åben dialog med disse religiøse og konfessionsløse organisationer, og Europa-Parlamentet indgår i et aktivt samarbejde med dem om EU-politikker.

Baggrund

Artikel 17 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som blev indført med Lissabontraktaten, fastsætter for første gang et retsgrundlag for en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog mellem EU-institutionerne og kirker, religiøse sammenslutninger og filosofiske og konfessionsløse organisationer. Den fastsætter følgende:


  1. "Unionen respekterer og må ikke anfægte den status, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund har i medlemsstaterne i henhold til national lovgivning.
  2. Unionen respekterer ligeledes den status, som filosofiske og konfessionsløse organisationer har i henhold til national lovgivning.
  3. Unionen opretholder en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med disse kirker og organisationer i anerkendelse af deres identitet og specifikke bidrag."


Denne artikels første to stykker fastsætter beskyttelsen af den særstatus, som kirker og religiøse sammenslutninger eller samfund eller filosofiske og konfessionsløse organisationer med en sammenlignelig status har i henhold til national lovgivning, og stk. 3 opfordrer EU-institutionerne til at opretholde en åben, gennemsigtig og regelmæssig dialog med disse kirker og organisationer.

Article 17 Dialogue Seminar with religious leaders: "The Future of Europe: Reflections for the EU by 2025" – 27 June 2017 

"Europa-Parlamentets dialog med kirker og filosofiske organisationer er et meget vigtigt element i arbejdet med at bevare kontakten mellem Parlamentet og de borgere, der har valgt os. Derfor er det en stor ære, at Parlamentets formand Antonio Tajani har givet mig ansvaret for denne dialog.

Hvis det europæiske projekt skal bibeholde borgernes støtte, er det vigtigt at bevare kontakten til virkeligheden. Kirker og religiøse grupper er i høj grad en del af hverdagens realiteter og en del af vores samfunds strukturer på tværs af metropoler, byer og landområder i vores 28 medlemsstater.

EU´s dialog med religiøse grupper er blevet omhandlet meget bevidst i artikel 17 i Lissabontraktaten. Dette sender et klart signal om, at EU er langt mere end bare en økonomisk organisation; EU handler grundlæggende om mennesker, der arbejder sammen for deres værdighed og for det fælles bedste. Når vi udformer EU´s politikker og lovgivning, er det af afgørende betydning, at vi tager fuldt hensyn til alle dimensioner af det enkelte menneske - de økonomiske selvfølgelig, men også de sociale og endda åndelige.

Autentisk menneskelig værdighed bør stå centralt i EU's beslutningstagning, og det er min faste overbevisning, at kirker og filosofiske organisationer med mange århundreders refleksioner over menneskelige forhold kan yde et stort bidrag til denne proces."

Article 17 Dialogue Seminar with non-confessional leaders: "Discrimination and Persecution of Non-Believers around the world" - 11 April 2018