Mediekanaler, der dækker parlamenter 

I de fleste EU-lande udsender tv- og internetkanaler programmer, der dækker parlamentarisk virksomhed. Nogle kanaler dækker kun nyheder og aktiviteter i deres eget nationale parlament, mens andre via frugtbare samarbejder, der har været etableret i årevis, formidler aktiviteter og drøftelser, som Europa-Parlamentet gennemfører.

Nogle kanaler produceres af de nationale parlamenter selv og er derfor rent parlamentariske. Andre produceres af nationale radio- og tv-selskaber og dækker parlamentariske aktiviteter som en del af deres programmer.

Danmark

Europa-Parlamentets og Folketingets aktiviteter bliver vist på Folketingets tv-kanal

Folketinget TV

Folketingets tv-kanal transmitterer direkte fra Folketingssalen samt fra åbne samråd, høringer og temamøder i Folketingets udvalg. Desuden transmitteres udvalgte møder fra Europa-Parlamentet.

    

Andre parlamentariske tv- og internetkanaler

Er du interesseret i parlamentariske tv- og internetkanaler på et andet sprog?
Du finder dem nedenfor, anført efter EU-land:

European Parliament    
 

Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter

Med Lissabontraktaten blev de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union for første gang fastsat.

Læs mere om det interparlamentariske samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter.