Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) 

Hvis du vil vide mere om Europa-Parlamentets aktiviteter, beføjelser og organisation, kan du kontakte Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) ved hjælp af formularen , der er tilgængelig nedenfor.

Du spørger, vi svarer

Her bringes et uddrag af emner, som borgere, der skriver til Europa-Parlamentet, på det seneste har vist særlig interesse for, og vores respektive svar.

 • Hvad gør EU for at beskytte flypassagerers rettigheder? 

  Den Europæiske Union (EU) har vedtaget love til beskyttelse af vores rettigheder, når vi rejser med fly. Europa-Parlamentet har gennem mange år slået til lyd for et højere beskyttelsesniveau, og Europa-Kommissionen tog i forbindelse med covid-19-pandemien skridt til fortsat at værne om flypassagerernes rettigheder.

    
 • Europa-Parlamentets holdning til konferencen om Europas fremtid 

  Ønsket om institutionel reform af EU og større inddragelse af borgerne er vokset som reaktion på udviklingen, f.eks. den voksende betydning af den digitale økonomi, klimaforandringer, migration, terrorisme og den britiske udtrædelse af EU. Derfor er der gjort overvejelser om EU's fremtid, ikke blot på institutionelt plan, men også i den akademiske verden og i bredere politiske fora.

    
 • Hvilken rolle har Europa-Parlamentets udvalg, og hvordan arbejder de? 

  Europa-Parlamentets udvalg gransker forslag til EU-lovgivning og stiller forslag til ændringer, som medlemmerne efterfølgende drøfter og stemmer om. De parlamentariske udvalg er af grundlæggende betydning både for EU's beslutningsprocedurer og for Europa-Parlamentets beføjelser.

    
 • Hvad er Europa-Parlamentets holdning til situationen i Syrien? 

  Situationen i Syrien har været emnet for mange drøftelser og beslutninger i Europa-Parlamentet. I en beslutning vedtaget den 15. marts 2018 fordømte Europa-Parlamentet i de stærkeste vendinger "de udbredte krænkelser af menneskerettighederne og den humanitære folkeret, der er begået under konflikten, og navnlig de handlinger, der er begået af Assadregimets styrker, bl.a. med støtte fra dets allierede, Rusland og Iran, samt af terrororganisationer, der er opført på FN's lister". Beslutningen udtrykte også beklagelse over, at "gentagne (...) regionale og internationale forsøg på at ende krigen" var slået fejl, og opfordrede indtrængende til "et fornyet og intensiveret globalt samarbejde om at opnå en fredelig og holdbar løsning på konflikten".

    
 • Hvad er de politiske grupper i Europa-Parlamentet, og hvordan dannes de? 

  I Europa-Parlamentet handler medlemmerne ikke på grundlag af nationalitet, men på grundlag af politisk tilhørsforhold. Medlemmerne og de mange politiske partier, de repræsenterer, går derfor sammen om at danne politiske grupper, der deler de samme værdier og dagsordener. Disse grupper er tildelt bestemte afsnit af siddepladserne i Europa-Parlamentets mødesal. Der blev efter valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 dannet syv politiske grupper i Europa-Parlamentet. Medlemmer, der ikke er en del af en politisk gruppe, kaldes løsgængere.

    
 • Ønsker du at få den fulde tekst på dit officielle EU-sprog, kan du skrive til Enheden for Forespørgsler fra Borgerne (Ask EP) ved hjælp af denne formular.