Emneblade om Den Europæiske Union 

Faktabladene, som blev skabt i 1979 i forbindelse med det første direkte valg til Parlamentet, har til formål at give personer, der ikke er specialister, et enkelt, kortfattet og præcist overblik over Den Europæiske Unions institutioner og politikker og den rolle, som Europa-Parlamentet spiller i forbindelse med deres udvikling.

Faktabladene er inddelt i fem kapitler

Den Europæiske Unions funktionsmåde omhandler EU's historiske udvikling, de successive traktater, dets retssystem, beslutningsprocedurer, institutioner og organer samt finansiering.

Økonomi, videnskab og livskvalitet forklarer principperne for det indre marked og forbrugerbeskyttelse og folkesundhed, beskriver en række EU-politikker såsom social-, beskæftigelses-, industri-, forsknings-, energi- og miljøpolitikker, beskriver baggrunden for den økonomiske og monetære union (ØMU'en) og forklarer, hvordan konkurrence, skatter og afgifter samt økonomiske politikker koordineres og undersøges.

Samhørighed, vækst og beskæftigelse forklarer, hvordan EU griber sine forskellige politikker an: regional- og samhørighedspolitik, landbrug og fiskeri, transport og turisme og kultur, uddannelse og sport.

Borgerne: grundlæggende rettigheder, sikkerhed og retfærdighed beskriver individuelle og kollektive rettigheder, herunder chartret for grundlæggende rettigheder, og frihed, sikkerhed og retfærdighed, herunder indvandring, asyl og retligt samarbejde.

EU's eksterne forbindelser omfatter udenrigspolitik, sikkerheds- og forsvarspolitik, eksterne handelsforbindelser og udviklingspolitik; fremme af menneskerettigheder og demokrati; udvidelse og forbindelser uden for EU's naboområder.

Faktabladene, der er udarbejdet af temaafdelingerne og Enheden for Støtte til den Økonomiske Styring, findes på 24 sprog. Onlineudgaven af faktabladene revideres og opdateres regelmæssigt i årets løb, når Parlamentet vedtager vigtige holdninger eller politikker.

fact-sheet Background    
 

Emneblade om Den Europæiske Union

Hvis du ønsker større overblik over EU's politikker og Europa-Parlamentets rolle i disse, kan du starte her. Emneblade er kortfattede, giver det fulde billede og opdateres jævnligt.

Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte Enheden for Samordning af Redaktions- og Kommunikationsaktiviteter