Forbindelseskontorer i dit land 

Europa-Parlamentet har forbindelseskontorer (EPLO'er) i EU-hovedstæderne samt antenner i en regionalt relevant by i de seks mest folkerige medlemsstater og flere andre steder. I Washington er der et forbindelseskontor sammen med den amerikanske kongres.

EPLO'erne er ansvarlige for den lokale gennemførelse af de institutionelle kommunikationsaktiviteter med det formål at sikre, at folk forstår, hvor vigtig Europa-Parlamentets rolle i er i det europæiske demokrati.

Kontorerne samarbejder med borgere og interessenter, administrerer kontakten med nationale, regionale og lokale medier og yder støtte til medlemmer af Europa-Parlamentet under udøvelsen af deres officielle mandater i medlemsstaterne.

 
Liaison offices in your language 
Other Liaison offices 
 

Dialogen med borgerne 

EPLO'er interagerer med lokalbefolkningen og øger bevidstheden om, hvad Europa-Parlamentet er, hvad det gør, og hvad det står for.


Det gør de ved at

 • opbygge, udvikle og vedligeholde et netværk af interesserede borgere
 • gennemføre kommunikationskampagner, herunder arrangementer og udstillinger
 • øge opmærksomheden og fremme debatten om parlamentarisk demokrati i EU
 • oplyse om Europa-Parlamentets rolle og svare på anmodninger om oplysninger.
 

Dialogen med medierne 

EPLO'erne bringer EU-nyheder, debatter og afgørelser til nationale, regionale, lokale og specialiserede medier.


Det gør de ved at:

 • bistå journalister i deres arbejde og gøre dem opmærksomme på europæiske spørgsmåls betydning
 • tilrettelægge seminarer for journalister og indkalde dem til at dække plenarmøder
 • give medlemmerne af Europa-Parlamentet mulighed for at komme til orde i nationale, regionale, lokale og specialiserede medier
 • overvåge unøjagtige og vildledende nyheder om Europa-Parlamentet og opfange dem.
 

Dialogen med interessenter 

Interessenter omfatter nationale, regionale og lokale myndigheder, civilsamfundsgrupper, netværk, foreninger, lærere, skoler, universiteter, tænketanke og sektororganisationer, EU-instanser osv. EPLO'er udvikler og fremmer forbindelserne til strategiske interessenter. Målene er at indgå i en dialog med dem og sikre, at interessenterne er bekendte med de af Europa-Parlamentets beslutninger, der berører dem.


Det gør de ved at

 • fremme debatter om europæisk lovgivning og om medlemmernes lovgivningsarbejde
 • sikre, at interessenterne modtager målrettet information om områder af særlig interesse for dem
 • samarbejde med lærere og akademiske organisationer og stille undervisningsmaterialer til rådighed
 • samarbejde med nationale, regionale og lokale myndigheder i medlemsstaterne.
 

Andre opgaver 

 • Yde støtte til besøg af parlamentsmedlemmer, der har en institutionel rolle, samt til officielle parlamentariske delegationer
 • samarbejde med Kommissionens repræsentationer og Europe Direct-informationscentrene.