Europa-Parlamentets Forskningstjeneste(EPRS) 

Europa-Parlamentets interne forskningstjeneste og tænketank.

Styrkelse gennem viden 

EPRS's mission er at forsyne medlemmerne af Europa-Parlamentet - om nødvendigt de parlamentariske udvalg - med uafhængige, objektive og autoritative analyser og undersøgelser af politiske spørgsmål med forbindelse til Den Europæiske Union for at hjælpe dem i deres parlamentariske arbejde.

EPRS tilbyder en bred vifte af produkter og tjenester, understøttet af intern ekspertise og viden inden for alle politikområder, og styrker således medlemmerne og udvalgene gennem viden og bidrager til Parlamentets effektivitet og indflydelse som institution. EPRS støtter og fremmer ligeledes Parlamentets kontakt til den brede offentlighed.

STØTTE TIL MEDLEMMERNE 

    

Forskning for medlemmerne

EPRS udarbejder en bred vifte af indholdsrige og let læselige publikationer om vigtige EU-politikker, EU-spørgsmål og EU-ret. Den besvarer også anmodninger om forskning og analyser fra medlemmer og deres medarbejdere.

Lovgivningstoget

Lovgivningstogets tidsplan er et animeret redskab, der overvåger udviklingen af de vigtigste lovgivningssager i det nuværende Europa-Parlaments femårige periode.

EU-lovgivning under udvikling:

Briefingerne om "EU-lovgivning under udvikling” analyserer fremskridt for alle betydelige lovforslag på ethvert stadie i lovgivningsproceduren.

Aktuelle nyhedsoverblik

Aktuelle nyhedsoverblik giver hurtig adgang til de mest relevante og ajourførte publikationer om politiske spørgsmål i Den Europæiske Union.

STØTTE TIL DEN POLITISKE PROCES 

Konsekvensanalyse og Europæisk Merværdi

Inden Parlamentets udvalg drøfter forslag tilbyder EPRS en indledende vurdering af kvaliteten af Europa-Kommissionens konsekvensanalyser. EPRS analyserer ligeledes de potentielle fordele ved fremtidige tiltag fra Den Europæiske Union gennem ”Rapporter om omkostningerne ved fravær af EU-tiltag” hvor en fælles indsats på EU-plan vil kunne være til gavn for borgerne.

Kontrol og tilsyn med udøvelsen

Inden medlemmerne drøfter et forslag kommer EPRS med oplysninger om gennemførelsen og effektiviteten af EU's lovgivning og politikker i praksis. EPRS overvåger og analyserer også Det Europæiske Råds gennemførelse af de tilsagn, der er blevet givet på dets møder, samt analyserer resultater inden for dets forskellige ansvarsområder, hvad enten de er lovpligtige eller baseret på mellemstatslige aftaler.

Vurdering af videnskabelige og teknologiske valgmuligheder

STOA (Vurdering af Videnskabelige og Teknologiske Valgmuligheder), der ledes af et panel af MEP'er, forpligter sig til en videnskabelig og teknologisk vurdering og analyse af nye politiske spørgsmål og tendenser.

Analyse af globale tendenser

EPRS identificerer, sporer og analyser på lang og mellemlang sigt globale tendenser, som kan påvirke Den Europæiske Union.

    

BIBLIOTEK

Biblioteket blev oprettet i 1953 i Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg og udstyrer Parlamentet med aviser, tidsskrifter, bøger og e-bøger, et sammenlignende juridisk bibliotek og et historisk bibliotek.

    

Historiske arkiver

Parlamentets historiske arkiver, der går tilbage til 1952, er tilgængelige for offentligheden og for forskere.

    

Enheden for Forespørgsler fra Borgerne

Vil du gerne vide mere om Parlamentets aktiviteter og EU-spørgsmål? Alle EU-borgere har ret til at sende en anmodning om oplysninger.