Praktikophold i Europa-Parlamentet 

Parlamentet tilbyder adskillige muligheder for praktikophold i sit sekretariat, der giver chancer for at få erhvervserfaring og for at lære mere om, hvad Europa-Parlamentet står for og gør

Schuman-praktikophold

Målet med Schuman-praktikopholdene er at bidrage til EU-borgernes europæiske og faglige uddannelse og give dem indblik i Europa-Parlamentets arbejde.

Disse praktikophold tildeles for en periode på fem måneder.

Ansøgere til et Schuman-praktikophold skal:

  • være over 18 år
  • have et (eller flere) eksamensbevis(er) for en universitetsuddannelse
  • opfylde sprogkravet
  • forevise en gyldig straffeattest
  • ikke have arbejdet i mere end to på hinanden følgende måneder i en EU-institution eller et EU-organ
  • ikke have gennemført et studiebesøg for forskning på lavere eller højere akademisk niveau ("visiting junior or senior academia") seks måneder inden praktikopholdets påbegyndelse.

Datoer for praktikophold og frister for indgivelse af ansøgninger:

  • For praktikophold fra 1. oktober til 28/29. februar – ansøgningsperiode: 1. juni – 30. juni
  • For praktikophold fra 1. marts til 31. juli – ansøgningsperiode: 1. november – 30. november

Hvis du vil ansøge om et Schuman-praktikophold, skal du gå ind på vores side med tilbud om praktikophold .

Ansøgere kan ansøge om tre praktikophold pr. ansøgningsperiode.

Ansøgninger indgivet efter fristen eller uopfordrede ansøgninger tages ikke i betragtning.

Hvert år ansøger 21 000 personer om et praktikophold i Europa-Parlamentet. Kun 900 af dem bliver udvalgt.

Ansættelses- og udvælgelsesprocedurer tilrettelægges, så ansøgere med handicap ikke stilles ringere end andre.


Kontaktoplysninger

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte os på følgende adresse:

Contact: