Praktikophold i Europa-Parlamentet 

Europa-Parlamentet tilbyder to typer praktikophold: Praktikophold i sekretariatet (Schuman-praktikophold) og praktikophold hos medlemmer af Europa-Parlamentet

Praktikophold i sekretariatet – Schuman-praktikophold

Schuman-praktikopholdene er lønnede og kan gennemføres på et af Europa-Parlamentets officielle arbejdssteder – Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg – eller på dets forbindelseskontorer i medlemsstaterne.

Disse praktikophold er opkaldt efter Robert Schuman, der er en af hovedarkitekterne bag det europæiske integrationsprojekt, som har sørget for over 70 år med fred og velstand i Europa. Han foreslog at samle den franske og tyske kul- og stålproduktion i det, der blev til Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, det første af De Europæiske Fællesskaber, som voksede og blev til Den Europæiske Union. 

  • Et Schuman-praktikophold vil styrke din almene og faglige uddannelse. Det vil give dig indsigt i arbejdet i EU-institutionerne og i Europa-Parlamentet, som er et afgørende forum for beslutningstagning og politisk debat på EU-plan.

    Et Schuman-praktikophold kan gennemføres inden for mange forskellige områder, f.eks. EU's interne og eksterne politikker, finans, jura, flersprogethed, administration, infrastruktur og logistik, kommunikation eller IT.

    Europa-Parlamentet er en arbejdsgiver med lige muligheder for mænd og kvinder. Interesserede opfordres til at søge, uanset køn, seksuel orientering, kulturel, etnisk og religiøs baggrund eller handicap, og der er mulighed for rimelig tilpasning for udvalgte ansøgere med handicap, som måtte have specielle behov.

    Som en del af Parlamentets dedikation til at hædre journalister, der er blevet dræbt under udøvelsen af deres arbejde, tilbyder Generaldirektoratet for Kommunikation en række Schuman-praktikophold til minde om Ján Kuciak, den slovakiske undersøgende journalist, der blev myrdet i februar 2018.

Hvem skal du kontakte?

Kontakt os for eventuelle yderligere oplysninger om Schuman-praktikopholdene:

Contact: 

Praktikophold hos medlemmer af Europa-Parlamentet

Medlemmer af Europa-Parlamentet kan tilbyde lønnede praktikophold i deres kontorer i Europa-Parlamentets bygninger i Bruxelles (eller Strasbourg) på grundlag af en aftale med Europa-Parlamentet.

Hvem skal du kontakte?

Kontakt os for eventuelle yderligere oplysninger om praktikophold hos medlemmer af Europa-Parlamentet:

Contact: Praktikophold i andre europæiske institutioner

Du kan læse om de øvrige EU-institutioners praktikordninger her