Φρόντισε να ακούγεσαι 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι εδώ για να εκπροσωπεί τους πολίτες: αυτό σημαίνει ότι οι απόψεις και οι ανησυχίες σας μας ενδιαφέρουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ακουστεί η φωνή σας - από τη συμμετοχή σας στις ευρωπαϊκές εκλογές έως την υπογραφή πρωτοβουλίας πολιτών ή την υποβολή καταγγελίας στον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Μάθετε περισσότερα στα επόμενα τμήματα.

    

Εκλογές

Οι εκλογές είναι ο βασικός τρόπος να επηρεάσει κανείς άμεσα την ευρωπαϊκή πολιτική. Όλοι οι πολίτες της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν και να επιλέγουν τους εκπροσώπους τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μάθετε τα πάντα για τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας αυτής.

    

Αναφορές

Κάθε πολίτης της ΕΕ ή οργάνωση με έδρα την ΕΕ έχει το δικαίωμα να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταγγελία ή αίτημα για θέματα σχετικά με την ΕΕ. Περισσότερες πληροφορίες.

    

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Εάν αισθάνεστε ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ δεν σας συμπεριφέρονται σωστά, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Ο Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες και επιδιώκει την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων στις διαφορές.

    

Συντονιστής για τα δικαιώματα του παιδιού

Αναζητάτε βοήθεια για την επίλυση προβλημάτων με τον/την πρώην σύζυγο ή σύντροφό σας σχετικά με το μέλλον των παιδιών σας; Με γνώμονα το συμφέρον του παιδιού, ο ρόλος του συντονιστή του Κοινοβουλίου είναι να αναζητά λύσεις σε περίπτωση απαγωγής παιδιού από γονέα.

    

Ευρωβαρόμετρο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναθέτει τακτικά τη διεξαγωγή ερευνών για να πληροφορηθεί τις απόψεις των πολιτών όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα ή υποθέσεις της ΕΕ εν γένει. Μάθετε τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών.

    

Πρωτοβουλία πολιτών

Οι πολίτες μπορούν να προτείνουν ιδέες για νέα νομοθεσία της ΕΕ. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να εξετάζουν τις πρωτοβουλίες που συγκεντρώνουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές από ολόκληρη την ΕΕ. Περισσότερες λεπτομέρειες στο ενημερωτικό μας γράφημα.

    

Θρησκευτικός και μη ομολογιακός διάλογος

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δεσμευθεί να πραγματοποιεί τακτικά συνομιλίες με θρησκευτικές και μη ομολογιακές οργανώσεις για να συνεκτιμά τις απόψεις τους σχετικά με κοινωνικές και δεοντολογικές πτυχές των πολιτικών της ΕΕ.

    

Βραβεία

Το Κοινοβούλιο δεν επιδιώκει απλώς να γνωρίζει τις αντιδράσεις των πολιτών, αλλά ενδιαφέρεται επίσης για την προαγωγή του θετικού έργου των πολιτών. Κάθε χρόνο απονέμει τέσσερα βραβεία για ξεχωριστές διακρίσεις στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κινηματογράφου, των σχεδίων για τη νεολαία και της ιδιότητας του πολίτη.

    

Αιγίδα

Το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να παρέχει την ηθική στήριξή του σε εκδηλώσεις που θεωρεί σημαντικές. Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία και για το πώς θα ζητήσετε την αιγίδα του Κοινοβουλίου.