Πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών 

Από την 1η Απριλίου 2012, οι ευρωπαίοι πολίτες θα έχουν ένα εντελώς καινούργιο εργαλείο που θα τους επιτρέπει να συμμετέχουν στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ. Θεσμοθετημένη από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η 'Πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών' θα επιτρέπει σε 1 εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθετικές πράξεις σε τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της. Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας των πολιτών – μία επιτροπή αποτελούμενη από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διαμένουν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη – θα διαθέτουν ένα έτος για να συγκεντρώσουν την απαραίτητη υποστήριξη. Οι υπογραφές πρέπει να πιστοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές σε κάθε κράτος μέλος. Οι υπεύθυνοι των πρωτοβουλιών που κρίνονται αποδεκτές συμμετέχουν σε ακρόαση που οργανώνει το ΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διορία τριών μηνών να εξετάσει κάθε πρωτοβουλία και να αποφασίσει πως θα ανταποκριθεί.

Διαδικασία

Ένα εκατομμύριο υπογραφές για την υποβολή νομοθετικής πρότασης στην ΕΕ – ανοικτή διαδικασία για όλους τους πολίτες της ΕΕ. Ακούγεται δύσκολο; Δεν είναι. Η υποβολή της πρωτοβουλίας σας είναι πραγματικά εύκολη• ακολουθήστε απλώς αυτά τα επτά βήματα.
Σημείωση – Η πρωτοβουλία πρέπει να αφορά θέμα της ΕΕ το οποίο εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά συνέπεια, δεν μπορεί να είναι, για παράδειγμα, τροποποίηση των Συνθηκών της ΕΕ. Δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε καταχρηστικό, επιπόλαιο ή ενοχλητικό.
Δεν είστε σίγουροι αν το ζήτημα που σκέφτεστε εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητας της Επιτροπής; Μην ανησυχείτε. Η Επιτροπή θα σας ενημερώσει προτού αρχίσετε να μαζεύετε υπογραφές.

Βήμα #1- Συγκροτήστε μια επιτροπή πολιτών!

Χρειάζεστε τουλάχιστον επτά άτομα που ζουν σε επτά διαφορετικές χώρες της ΕΕ.
Σημείωση – Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να είναι πολίτες της ΕΕ ηλικίας 18 ετών και άνω (16 ετών και άνω στην Αυστρία). Σε αυτόν τον ελάχιστο αριθμό μελών δεν μπορούν να περιλαμβάνονται βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Δεν είναι δυνατή η συγκρότηση της επιτροπής από οργάνωση, παρότι μπορεί να στηρίξει το θέμα της πρωτοβουλίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό (άρθρο 8).

Βήμα #2 - Register your initiative! 

Και περιμένετε το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Μπορείτε να καταχωρίσετε την πρωτοβουλία σας σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ Συγκεντρώστε πρώτα μερικές βασικές πληροφορίες: τον τίτλο της πρωτοβουλίας, μια σύντομη περίληψη του θέματος, μια αναφορά στις Συνθήκες της ΕΕ, τα στοιχεία επικοινωνίας της επιτροπής πολιτών σας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επικοινωνήσει μαζί σας
εντός δύο μηνών για να σας ενημερώσει εάν η πρωτοβουλία πληροί τις βασικές προϋποθέσεις για να προχωρήσει. Η πρωτοβουλία σας θα δημοσιευθεί στο διαδικτυακό μητρώο.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό (άρθρο 10)

Βήμα #3 - Ξεκινήστε τη συγκέντρωση υπογραφών.

Μπορείτε να τις συγκεντρώσετε σε έντυπη μορφή ή στο ίντερνετ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέχει δωρεάν λογισμικό ανοικτού κώδικα για τη διαδικτυακή συγκέντρωση υπογραφών.
Προσοχή - Τα στοιχεία που πρέπει να συλλέξετε με τις υπογραφές (όνομα, διεύθυνση, εθνικότητα) μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των κρατών της ΕΕ.
"Ελέγξτε τι ισχύει στη χώρα σας!
Δεν αρκεί η συλλογή υπογραφών σε μία χώρα. Χρειάζεστε υπογραφές από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των χωρών της ΕΕ. Δεδομένου ότι σήμερα τα κράτη μέλη είναι 27, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκεντρώσετε υπογραφές από τουλάχιστον επτά κράτη μέλη.
Πρέπει να συγκεντρώσετε έναν ελάχιστο αριθμό υπογραφών σε καθεμία από τις χώρες της ΕΕ. Είναι θέμα απλής αριθμητικής…Ο τύπος: πολλαπλασιάζετε τον αριθμό των εκλεγμένων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάθε χώρας με το 750 (σελίδα 10 του κανονισμού).

Βήμα #4 - Έχετε 1 εκατομμύριο υπογραφές! Συγχαρητήρια!

Υποβάλετε τις υπογραφές σε καθεμία από τις αντίστοιχες χώρες της ΕΕ. Από αυτές εξαρτάται να πιστοποιήσουν την εγκυρότητά τους. Θα λάβετε το σχετικό πιστοποιητικό από κάθε κράτος μέλος.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό (άρθρο 18)

Βήμα #5 - Πιστοποιήθηκαν; Είναι όλα εντάξει; Υποβάλετε τις υπογραφές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Θα πρέπει να παράσχετε πληροφορίες για ενδεχόμενη στήριξη ή χρηματοδότηση που λάβατε για την πρωτοβουλία σας. Η Επιτροπή θα δημοσιεύσει όλες αυτές τις πληροφορίες στον ιστότοπό της.
Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευθείτε τον κανονισμό (άρθρο 19)

Βήμα #6 - Έχετε το λόγο!

Θα παρουσιάσετε την πρωτοβουλία σας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε δημόσια ακρόαση.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες ακροάσεις στο Κοινοβούλιο

Βήμα #7 - Η αποστολή ολοκληρώθηκε!

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας ενημερώσει για τα επόμενα στάδια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα σας ενημερώσει σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατηρήσει παράλληλα τη διαφάνεια της διαδικασίας. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν την πρωτοβουλία σας θα δημοσιοποιηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να προτείνει νέα νομοθεσία και να τη διαβιβάσει προς έγκριση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Απαιτούμενες υπογραφές ανά χώρα 

 • Αυστρία 
  13.395 
 • Βέλγιο 
  14.805 
 • Βουλγαρία 
  11.985 
 • Κροατία 
  8.460 
 • Κύπρος 
  4.230 
 • Τσεχία 
  14.805 
 • Δανία 
  9.870 
 • Γαλλία 
  55.695 
 • Εσθονία 
  4.935 
 • Φινλανδία 
  9.870 
 • Γερμανία 
  67.680 
 • Ελλάδα 
  14.805 
 • Ουγγαρία 
  14.805 
 • Ιρλανδία 
  9.165 
 • Ιταλία 
  53.580 
 • Λετονία 
  5.640 
 • Λιθουανία 
  7.755 
 • Λουξεμβούργο 
  4.230 
 • Μάλτα 
  4.230 
 • Ολλανδία 
  20.445 
 • Πολωνία 
  36.660 
 • Πορτογαλία 
  14.805 
 • Ρουμανία 
  23.265 
 • Σλοβακία 
  9.870 
 • Σλοβενία 
  5.640 
 • Ισπανία 
  41.595 
 • Σουηδία 
  14.805 

Βασικοί αριθμοί 

 • 1 Πρωτοβουλία
   

   
 • 1 Δημόσια ακρόαση 

   
 • 2 μήνες για να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν είναι νομικά αποδεκτή η πρωτοβουλία 

   
 • 3 μήνες για επαλήθευση 

   
 • 3 χρόνια μέχρι την αναθεώρηση της Πρωτοβουλίας των Πολιτών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

   
 • 7 ή περισσότερες είναι οι χώρες από τις οποίες πρέπει προέρχονται οι υπογραφές 

   
 • 7 μέλη της επιτροπής 

   
 • 12 μήνες για τη συλλογή των υπογραφών 

   
 • 18 ετών για δικαίωμα υπογραφής (16 στην Αυστρία) 

   
 • 24 γλώσσες
   

   
 • 27 κράτη μέλη 

   
 • 1.000.000 υπογραφές 

   

Contact: 

 • Εξακολουθείτε να έχετε απορίες;
  Επικοινωνήστε με το Europe Direct:
   
  Contact data: