Διασυνοριακή απαγωγή παιδιού από γονέα: πώς μπορούμε να βοηθήσουμε
 

Αν είστε διεθνές ζευγάρι και η σχέση σας έχει λήξει, ο ένας από τους δυο σας μπορεί να διακατέχεται από έντονη επιθυμία να «επιστρέψει στη χώρα του» ή να «φύγει μακριά». Αν έχετε αποκτήσει μαζί παιδιά, τότε θα χρειαστείτε τη συγκατάθεση του άλλου γονέα προκειμένου να μετακομίσετε μαζί με το παιδί σε άλλη χώρα.

Χωρίς τη συγκατάθεση αυτή, ο γονέας που αποφασίζει μονομερώς να πάρει το παιδί, παραβιάζει το δικαίωμα επιμέλειας του άλλου γονέα και προβαίνει σε «παράνομη μετακίνηση» ή «κατακράτηση» από τον συνήθη τόπο διαμονής του παιδιού (συνήθης διαμονή). Αυτό συνιστά «απαγωγή παιδιού από γονέα» και ο εν λόγω γονέας ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία.  

Αν ο/η σύντροφός σας έχει πάρει το παιδί σας σε άλλη χώρα, είναι πολύ σημαντικό να ενεργήσετε γρήγορα. Θα πρέπει να προβείτε σε ορισμένες ενέργειες, για παράδειγμα αν το παιδί σας έχει μεταφερθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ ή σε χώρα συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών , θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κεντρική αρχή  στη χώρα σας για να κινήσετε τη διαδικασία προκειμένου το παιδί σας να επιστρέψει στο σπίτι.

Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε παρέχοντάς σας καθοδήγηση σχετικά με τις διάφορες επιλογές που έχετε προκειμένου να επιλυθεί η κατάσταση το ταχύτερο δυνατό. Η καθοδήγησή μας θα είναι αμερόληπτη και ουδέτερη και θα έχει ως γνώμονα την αρχή του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού, δεδομένου ότι το παιδί σας έχει το δικαίωμα να διατηρεί σχέση και επαφές και με τους δύο γονείς του, εφόσον αυτό δεν είναι αντίθετο προς το συμφέρον του.

Με ποιο τρόπο μπορεί ο συντονιστής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να σας βοηθήσει;
 

Παροχή συνδρομής στις περίπλοκες διαδικασίες

Σε περίπτωση διεθνούς απαγωγής παιδιού από γονέα, υπάρχουν διεθνή και ευρωπαϊκά νομικά μέσα προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία επιστροφή του παιδιού στη συνήθη διαμονή του, όπου τα δικαστήρια είναι αρμόδια για τον καθορισμό της επιμέλειας.

Η υπηρεσία του συντονιστή συνεργάζεται στενά με τις κεντρικές αρχές , διασυνοριακές οργανώσεις διαμεσολάβησης σε οικογενειακές υποθέσεις, δικηγόρους ειδικευμένους σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών, ΜΚΟ  και άλλους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε, όπου χρειάζεται, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Δεδομένου ότι η συνδρομή του συντονιστή δεν συνιστά νομική συμβουλή, οι πληροφορίες που παρέχονται έχουν ασφαλώς συμπληρωματικό χαρακτήρα σε σχέση με τις επαγγελματικές νομικές συμβουλές που παρέχουν οι δικηγόροι σας και δεν τις αντικαθιστούν.

Η διαμεσολάβηση ως εναλλακτική δυνατότητα σε σχέση με την προσφυγή στα δικαστήρια σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών, επιμέλειας και επικοινωνίας

Μπορούμε να εξηγήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η διαμεσολάβηση και επιδίωξή μας είναι να σας ενθαρρύνουμε να εξετάσετε τη δυνατότητα αυτή, εάν ενδείκνυται.

Η διαμεσολάβηση σε οικογενειακές υποθέσεις με αντικρουόμενα συμφέροντα, όπως η απαγωγή παιδιών μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματική, δεδομένου ότι οι γονείς καθοδηγούνται από αμερόληπτους και έμπειρους διασυνοριακούς διαμεσολαβητές, εξοικειωμένους με την πολυπλοκότητα αυτών των υποθέσεων.

Η διαμεσολάβηση μπορεί να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε με τον πρώην σύντροφό σας σε ασφαλές και ουδέτερο περιβάλλον για θέματα που αφορούν το παιδί σας, και να βρείτε μια προαιρετική, βιώσιμη λύση με επίκεντρο το παιδί, που θα είναι αποδεκτή και από τους δύο γονείς, αλλά προπαντός θα είναι προς το συμφέρον του παιδιού σας. Μπορεί επίσης να σας απαλλάξει από χρονοβόρες και δαπανηρές δικαστικές διαμάχες.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη διαμεσολάβηση, στείλτε μας ηλεκτρονικό μήνυμα  ή επικοινωνήστε με την υπηρεσία μας για να συζητήσουμε μαζί σας. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επικοινωνήσετε με διαμεσολαβητές εκπαιδευμένους στη διασυνοριακή οικογενειακή σύγκρουση και ειδικότερα σε υποθέσεις απαγωγής παιδιών στη χώρα σας.

Η σημασία των επαγγελματικών νομικών συμβουλών

Οι διαδικασίες επιστροφής είναι περίπλοκες και, ως εκ τούτου, σας προτρέπουμε να ζητήσετε συμβουλές από δικηγόρους που διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε δικαστικές διαδικασίες για την απαγωγή παιδιών από γονέα. Οι κεντρικές αρχές  συχνά διαθέτουν καταλόγους δικηγόρων που εργάζονται στο πεδίο αυτό. Μπορούμε επίσης να σας κατευθύνουμε σε δίκτυα δικηγόρων ειδικευμένων στην απαγωγή παιδιών από γονέα στα κράτη μέλη της ΕΕ. 

Εάν το παιδί σας έχει απαχθεί σε χώρα στην οποία δεν εφαρμόζεται η Σύμβαση της Χάγης, μπορούμε επίσης να σας ενημερώσουμε για τις τοπικές παρεμβάσεις.

 • Sarah-Cecilie FINKELSTEIN WATERS 

  "Αγαπητοί γονείς,
  Η απαγωγή είναι ένα δραστικό βήμα, όποιες κι αν είναι οι περιστάσεις. Είτε είναι δικαιολογημένη είτε όχι, δίνει στο παιδί το μήνυμα ότι ένα κομμάτι του εαυτού του, το 50 % του DNA του, της κληρονομιάς και της οικογένειάς του, είναι απορριπτέο, αξιοκατάκριτο ή αξιολύπητο. Η πρόσληψη αυτού του μηνύματος μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Το αυτομίσος, η ενοχή και η σύγχυση που μπορούν να αναπτυχθούν θα έχουν συνέπειες διά βίου και θα επηρεάσουν τη σχέση του παιδιού με τον εαυτό του και με τους άλλους για πάντα. Πρέπει να ενεργήσετε με σύνεση και με μεγάλη προσοχή και διορατικότητα. Το παιδί σας θα σας ευχαριστεί γι’ αυτό στο μέλλον.
  Με θερμούς χαιρετισμούς,"

  Παρακολουθήστε την ιστορία της Sarah-Cecilie, την οποία απήγαγε ο πατέρας της όταν ήταν μικρό κορίτσι στο:  
    
    

Νομικό πλαίσιο: Απαγωγή παιδιών από γονείς

Η Σύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών   ισχύει παγκοσμίως σε 98 κράτη. Σκοπός της είναι η εξασφάλιση της άμεσης επιστροφής των παιδιών που έχουν μετακινηθεί παράνομα ή κατακρατούνται σε μια χώρα και η κατοχύρωση του σεβασμού των δικαιωμάτων επιμέλειας και επικοινωνίας και στις δύο χώρες.

Στον ευρωπαϊκό χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, «Βρυξέλλες ΙΙα».  Κατά συνέπεια, με εξαίρεση τη Δανία, εκτός από τους κανόνες της Χάγης, στα κράτη μέλη ισχύουν και οι ευρωπαϊκοί κανόνες. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσίευσε μελέτη για τη διασυνοριακή απαγωγή παιδιού από γονέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2015) .

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει επίσης ιστοσελίδα για την απαγωγή παιδιού από γονέα .  

Contact: