Ευρωπαϊκές εκλογές:  ευκαιρία να ακουστεί η φωνή σας 

Οι Ευρωπαϊκές εκλογές σας δίνουν την ευκαιρία να επιλέξετε τους εκπροσώπους σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να βοηθήσετε στο να αποφασίσουμε τι είδους Ευρώπη θέλουμε.

Οι Ευρωπαϊκές εκλογές αφορούν το ποιους επιλέγετε για να υπερασπίζονται τα συμφέροντά σας στην ΕΕ. Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαμορφώνουν και εγκρίνουν βεβαίως τη νέα νομοθεσία αλλά επίσης ψηφίζουν για νέες εμπορικές συμφωνίες, ασκούν αυστηρό έλεγχο στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ για να σιγουρευτούν ότι τα χρήματα της ΕΕ ξοδεύονται καλώς και ξεκινούν έρευνες σε συγκεκριμένα ζητήματα. Μάθετε περισσότερα για τους βουλευτές που εκπροσωπούν τη χώρα σας σήμερα.

Ψηφίζοντας στις ευρωπαϊκές εκλογές, ασκείτε το δημοκρατικό σας δικαίωμα να συμμετάσχετε στις αποφάσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευρώπης και δίνετε στο Κοινοβούλιο τη νομιμοποίηση που έχει ανάγκη για να εκτελέσει τα καθήκοντά του.

Χρειαζόμαστε μιαν Ευρώπη στην οποία οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ακούγεται η φωνή τους.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli σε λόγο του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 17 Οκτωβρίου 2019

Share: 

  Οι εκλογές διεξάγονται κάθε πέντε χρόνια και είναι οι μεγαλύτερες διεθνικές εκλογές στον κόσμο. Στη συνέχεια, το Κοινοβούλιο ψηφίζει για να εκλέξει τον νέο Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ, και για να εγκρίνει ολόκληρο το Σώμα των Επιτρόπων.

  Στις πλέον πρόσφατες εκλογές, του Μαΐου 2019, σημειώθηκε σημαντική αύξηση της συμμετοχής που τελικά ξεπέρασε το 50%, κατά μέσο όρο, πανευρωπαϊκά. Το Κοινοβούλιο διεξήγαγε μια ακομμάτιστη ενημερωτική εκστρατεία με την οποία παρότρυνε τον κόσμο να ψηφίσει και η οποία οδήγησε στην δημιουργία της κοινότητας Together.EU, αφιερωμένης στην προαγωγή του διαλόγου για το δημοκρατικό μέλλον της Ευρώπης.

  Πως διεξάγονται οι εκλογές

  Μολονότι ορισμένοι κανόνες για τις εκλογές είναι ίδιοι, κάποιες παράμετροι ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα, όπως λόγου χάρη το αν μπορεί κανείς να ψηφίσει δι αλληλογραφίας ή από το εξωτερικό.

  Οι ημέρες των εκλογών διαφέρουν επίσης. Οι εκλογές αρχίζουν συνήθως την Πέμπτη (παραδοσιακά μέρα εκλογών στις Κάτω Χώρες) και ολοκληρώνονται την Κυριακή (μέρα εκλογών για τις περισσότερες χώρες).

  Ο αριθμός των βουλευτών που εκλέγονται σε κάθε χώρα εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού, με τις μικρότερες χώρες να λαμβάνουν περισσότερες έδρες από εκείνες που θα λάμβαναν με την απλή αναλογική. Σήμερα, ο αριθμός των βουλευτών κυμαίνεται από 6 για την Μάλτα, το Λουξεμβούργο και τη Κύπρο, έως 96 για την Γερμανία.

  Στις εκλογές έρχονται αντιμέτωπα εθνικά πολιτικά κόμματα αλλά, μετά την εκλογή τους, οι περισσότεροι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιλέγουν να ενταχθούν σε κάποια διεθνική πολιτική ομάδα. Τα περισσότερα εθνικά κόμματα πρόσκεινται εξάλλου σε κάποιο πανευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.